Leren in organisaties — Met ingang van januari 2011

Met ingang van januari is Leren in Organisaties opgegaan in een fusie met HR Rendement. Het tijdschrift HR Rendement is echter niet opgenomen in het Onderwijstijdschriftenplein vanwege haar te specifieke HR-karakter en de te geringe gerichtheid op het onderwijs.