Leren in organisaties — Jrg. 9 (oktober 2009) Nr. 10

Thema: MOBILITEIT

3 Onbetaalbaar
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Proloog ‘mobiliteit’
THEMA MOBILITEIT
Rosemarie Bisseling
Wat beweegt de medewerker? Hoe breng je belangen en behoeften van medewerker en organisatie bij elkaar?

12 Overzicht / Bewegen en stilstaan / Interne mobiliteit als reis van zien van handelen
THEMA MOBILITEIT
Rosemarie Bisseling
En thema als interne mobiliteit is in een organisatie niet vrijblijvend: het kost inspanning voor organisatie om bewust te kiezen voor interne kandidaten. Maar ook voor medewerkers, om ook als de aansluiting tot de behoeften van de medewerker en dat wat de organisatie biedt niet langer lijkt te passen, niet simpelweg de weg naar buiten te zoeken. Dat vergt voor beide partijen stilstaan bij deze beelden en de rust nemen om ernaar te kijken, en vervolgend in beweging te komen om voornemens over het intern bewegen tot een succes te laten worden.

15 ‘Schakel tussen organisatie en medewerker’
MOBILITEIT IN PRAKTIJK
Jan Vriens
Jos Schut, director Leadership en Talent Management binnen Randstad Holding.

16 Annelies van Vianen
OVER MOBILITEIT
Jan Vriens
Prof. dr. Annelies E.M. van Vianen is hoogleraar Organisatiepsychologie en bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en leerloopbaan aan de Universiteit van Amsterdam.

18 Onderzoek: Tijd voor ontwikkeling: adviezen van een denktank
THEMA MOBILITEIT
Ria van ’t Klooster en Charlotte van Trier
Wat is er nodig om te zorgen dat een leven lang leren de normaalste zaak van de wereld wordt? Volgens de Denktank Leren en Werken dient de leercultuur onder volwassenen fors te worden versterkt. De denktank geeft in haar advies Tijd voor Ontwikkeling aan hoe een omgeving kan worden gecre‘erd waarin mensen tot leren worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De HRD-professional speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en faciliteren van de leercultuur in uw organisatie.In dit artikel worden de bevindingen en voorstellen beschreven van de denktank.

21 Sleutelverhaal als drijfveer voor verdere ontwikkeling
HET MEEST OPMERKELIJKE WAT IK OOIT HEB GELEERD
Hans van Dijk
Hans van Dijk is marketing & salesmanager bij Horizon Training & Ontwikkeling, een middelgroot trainingsbureau dat traingen verzorgt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en communicatie.

23 Praktijk: Proces Persoonlijke ontwikkeling: Loopbaanbeleid binnen Delta Lloyd
THEMA MOBILITEIT / INTERVIEW
Jan Vriens
Binnen Delta Lloyd heeft de afgelopen drie jaar zich een bijzonder traject afgespeeld: het proces Persoonlijke ontwikkeling. In een interview met HRD-adviseur Erik van den Berg komen zowel proces als resultaat naar voren. Belangrijkste vraag: wat betekent dat nu voor de medewerker?

26 Recensies over mobiliteit
THEMA MOBILITEIT / RECENSIES
– Jongleren met talent : boek wat zich richt op de match tussen generatie X enY.
– Spelen met Talenten (spel)
Reinventing talent management
Toptalent
– Professionele loopbaancoaching
Stratego voor vrouwen
– Grip op je loopbaan

28 Zorgzucht
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

29 Koen Clement, WPG Uitgevers: ‘Ik wil bijdragen aan schoonheid en inzicht’
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Robert van Noort
In de serie CEO’s over leren bezoekt Robert van Noort ditmaal Koen Clement, CEO van de Nederlandse boeken- en tijdschriftenuitgeversgroep WPG Uitgevers in Amsterdam. Een CEO met een bijzondere opvatting over uitgeven en het leiden van professionals.

31 Milion Dollar Alien
DE WERELD IS MIJN WERKPLEK
Martine Bron
Martine Bron werkt in Boston, VS als independant consultant Learning & Development.

32 HR(D) Plein