Leren in organisaties — Jrg. 9 (november 2009) Nr. 11

Thema: ORGANISATIEONTWIKKELING

3 Tiffany
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Proloog ‘organisatieontwikkeling’
THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING
Antonie van Nistelrooij
Hoe kunnen we waarde(n)vol veranderen? Van lotgenoot naar bondgenoot.

12 Overzicht / Organisatieontwikkeling / Een interactieve insteek
THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING
Antonie van Nistelrooij
Dit artikel gaat in op enkele van de achterliggende theoretische inzichten van de Organization Development (OD) praktijk, in Nederland een prominent vakgebied waarin toegepaste kennis uit de psychologie en sociologie wordt gecombineerd met ervaring uit de veranderkundige praktijk.

16 Oude wijn in nieuwe zakken of een antwoord op de crisis?
OPINIES OVER ORGANISATIEONTWIKKELING
Anke Baak
Anke Baak, directeur Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen: ‘Systeemdenken is wat mij betreft zeker ŽŽn van de kenmerken van organisatieontwikkeling “nieuwe stijl”.

17 Praktijk / De waardesprong / Strategisch leren in een ziekenhuis
THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING
Paul Kloosterboer & Hedzer Schotsman
Hoe medisch specialisten, directie en managers in een ziekenhuis erin slagen gezamenlijk een strategische leersprong te maken. Het artikel onderzoekt welke interventies hierbij bevorderend en belemmerend hebben gewerkt en waarom.

21 Organisatieontwikkeling en leren in de 21e eeuw
OPINIES OVER ORGANISATIEONTWIKKELING

Hans Doodeman
Een interview met Marcel Mens, organisatieadviseur bij Human Interest, gehouden dinsdag 11 november 2014… ‘Het gaat niet om veranderen. Het gaat om het ontwikkelen van een organisatie door het met elkaar en van elkaar leren van alle medewerkers in die organisatie.

22 Yvonne Burger over waarde(n)vol veranderen
HET BREIN / INTERVIEW
Ronald C. Visser
Yvonne Burger, sinds 2007 hoogleraar Cultuur, Communicatie en Leiderschap aan de Vrije Universiteit, heeft een heldere missie: organisaties menselijker maken. Een interview.

25 Onderzoek / De toekomst van organisatieontwikkeling
THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING
LŽon de CaluwŽ, Fritz Korten & Jac Geurts
Verslag van een onderzoek naar de toekomst van organisatieontwikkeling (OO). Dit vakgebied staat ter discussie. Wat is het precies, wat zijn de effecten, waar dient het toe en hoe onderscheidt het zich van andere veranderkundige benaderingen?

28 Recensies over organisatieontwikkeling
THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING / RECENSIES
– It all starts with one: changing individuals changes organizations
– Lerend organiseren: Als meer van hetzelfde niet meer helpt
– Onveranderbaarheid van organisaties
– Voorbij verandermanagement
– Videocast: Harvard Business Review Ideacast: Is yours a learning organization?
– Website: Managementsite

30 HRD bij … Rijkswaterstaat / Van ambitie naar praktijk
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Leontine Bibo
Rijkswaterstaat is de laatste jaren ingrijpend veranderd. De organisatie richt zich meer op de wensen van het publiek, wil beter samenwerken met andere wegbeheerders en wil een betrouwbare opdrachtgever zijn voor marktpartijen. Bovendien moet er meer werk worden verzet met minder mensen. Het Corporate Learning Centre vertaalt al deze ambities in leeractiviteiten. Interview met Edwin Kuil.

32 Luisterdrog
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

33 Leren bij ‘Buitenlandse Zaken’: Onderzoek als krachtige interventie
DE VRIJE RUIMTE
Carlos Estarippa & Saskia Tjepkema
De afgelopen twee jaar hebben we samen een leuk en leerzaam onderzoek gedaan binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) naar het leren in het werk. In dit artikel willen we een kijkje in de keuken geven: hoe is het onderzoek binnen het ministerie tot stand gekomen? Welke resultaten kwamen eruit naar voren? En welke dilemma’s kom je tegen als je leren in het werk wilt ondersteunen?

36 HR(D) Plein