Leren in organisaties — Jrg. 9 (maart 2009) Nr. 3

Thema: HRD-OUTSOURCING

3 Help
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 HRD-outsourcing
THEMA / PROLOOG
Theo Borgert
Vallen HRD-activiteiten wel uit te besteden? Waar ligt de grens tussen alles outsourcen en alles binnenboord houden?

12 Overzicht / HRD en Talent Development, niet langer vast aan elkaar
THEMA HRD-OUTSOURCING
Theo Borgert
Het is inmiddels gemeengoed om trainingen en opleidingen extern in te kopen, maar hoe staat het met Talent Development als onderdeel van HRD? Tot welk niveau is de functie van HRD uit te besteden? Dat is de centrale vraag die in dit artikel beantwoord wordt.

14 Waarom e-learning outsourcen?
OUTSOURCING VAN…
Iris Koolen en Marije van Pijkeren
‘Het opbouwen van e-learningcompetenties vereist een grote tijdsinvestering van medewerkers. Zeker als het gaat om complexere e-learning is het raadzaam om een specialist in te schakelen. Weeg van tevoren de voor- en nadelen tegen elkaar af en kijk gedurende het traject of er onderdelen zijn die je intern kunt doen.’

16 Praktijk / ‘Bij outsourcing gaat het om rightsourcing’
THEMA HRD-OUTSOURCING / INTERVIEW
Jacqueline van Onzenoort
Interview met Michiel Alders en Egmond Borgdorff. Outsourcing van HR en HRD staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Welke afwegingen maak je als je nadenkt over outsourcen? Wat kunnen we leren van de ervaringen van oursourcingstrajecten in het HR-werkveld voor de activiteiten van HRD?

19 Waarom HRD outsourcen?
OUTSOURCING VAN…
Peter Gilsing
‘Outsourcing – in welke mate dan ook – neemt werk uit handen, kan de kwaliteit verhogen en kan kosten reduceren. Het geeft ook nieuw werk. Uitbestede diensten en processen besturen en monitoren is vaak een nieuwe competentie voor HR(D)-managers. Het vergt scherp evalueren van kwaliteit en resultaten, de vraagzijde van personeelsontwikkeling cošrdineren en de verbinding met beleid en cultuur borgen.

20 Transformatie van organisatie / Andrzej Hajdasinski over outsourcing
THEMA HRD-OUTSOURCING / INTERVIEW
Jacqueline van Onzenoort
De leerstoel van Andrzej Hajdasinski bij Nyenrode Business University is transformationele outsourcing, met een verwijzing naar het HRD-domein. ‘Alle bedrijven om ons heen doen aan outsourcing, maar zijn zich dat niet altijd bewust.’

22 Opinie / Uitbesteden van opleiden, kansen voor HRD?
THEMA HRD-OUTSOURCING
Peter Uitdenbogaart
Van de HRD-professional wordt meer verwacht dan alleen het ontwikkelen of organiseren van opleidingen. Waar kan de meeste waarde worden toegevoegd aan de organisatie en biedt het uitbesteden van de opleidingsfunctie hiervoor kansen?

24 ‘Mens volgt werk’ / Ferdinand Grapperhaus over outsourcing
THEMA HRD-OUTSOURCING
Jacqueline van Onzenoort
Hoe kun je vanuit de juridische aspecten het thema HRD-outsourcing belichten? Dat vroegen we aan Ferdinand Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy en hoogleraar arbeidsrecht bij de Universiteit Maastricht. ‘Aangezien bij outsourcing het uitgangspunt is dat “mensen hun werk volgen”, is het van belang dat de partij die de activiteiten overneemt, een aantrekkelijk imago heeft’.

25 Geef het toeval een kans!
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Ria van ’t Klooster

26 HRD- outsourcing
THEMA HRD-OUTSOURCING / RECENSIES
Jacqueline van Onzenoort
– Make, buy or ally?
– Crowdsourcing
– Platform Outsourcing Nederland
– HR op de kaart
– Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement
– HR in de verkoop!
– Regie op outsourcing
– Shared Service Centers
– Wezenlijk werken aan HR-processen

28 Uitbestelen
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

29 Personal branding: Kompas in je loopbaan
DE VRIJE RUIMTE
Pieter Jongejan met Mari‘t Remie
De tijd dat mensen hun hele werkende leven doorbrachten bij ŽŽn bedrijf en in ŽŽn functie is voorbij. De ‘nieuwe professionals’ wisselen nogal eens van werkkring, zijn heel bewust bezig met de vraag wat voor werk bij hen past en hoe ze dat werk kunnen krijgen. Personal branding kan helpen in dit proces.

31 Don’t worry, be happy
DE VRIJE RUIMTE
Peter Schramade
Het lijken gouden tijden voor opleidingsinstituten. In dit artikel een groot aantal tekstfragmenten die voldoende stof geven voor een feelgood song.

32 HR(D) Plein