Leren in organisaties — Jrg. 9 (juni/juli 2009) Nr. 6/7

Thema: ZINGEVING

3 Dolende zielen
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Zingeving. Welvaartspraat of bittere noodzaak?
THEMA ZINGEVING / PROLOOG
Hans van der Loo
Hoe motiveer je medewerkers tot topprestaties? Alles is zingeving.

14 Begrip / We hebben er zin in! / Het managen van zingeving
THEMA ZINGEVING
Hans van der Loo
De meeste organisaties kampen met een gebrek aan inspiratie en betrokkenheid als het gaat om het realiseren van doelen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat slechts een miniem percentage zich sterk betrokken voelt bij de eigen organisatie. Mensen hebben er blijkbaar weinig zin in om zich extra voor hun bedrijf in te spannen. Dat laatste is echter juist datgene wat hen in tijden van economische tegenspoed wordt verlangd. Maar hoe doe je dat, het managen van zingeving?

16 ‘Uitdaging in werk geeft zin’
ZINGEVING OP DE WERKVLOER
Leontine Bibo
Dorris Meesters, manager management- en personeelsontwikkeling bij Enexis (netwerkbeheerder van Essent)

18 ‘Wij willen de crisis overleven’
ZINGEVING OP DE WERKVLOER
Leontine Bibo
Margriet Brink, directeur HR bij Thieme Grafimediagroep/Kobalt

20 ‘Kernwoorden zijn: ziel en fascinatie’
ZINGEVING OP DE WERKVLOER
Selma de Ridder
Carla Mahieu, directeur Personeel en Organisatie bij TNO

21 Leren op de vierkante millimeter
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Henny Morshuis

22 Zin in verandering / Interpolis als levend bewijs dat het kan
THEMA ZINGEVING
Marc Jetten
Interpolis heeft vanaf medio jaren negentig een ingrijpende cultuurverandering meegemaakt. Dat leidde tot de bekende pay-off ‘Glashelder’ en een sparaakmakend nieuw gebouw. Maar er is ook heel hard gewerkt aan de transformatie van de interne organisatie.

26 Het brein: Paul de Blot
THEMA ZINGEVING / INTERVIEW
Ronald C. Visser
Prof. Paul de Blot geeft al meer dan dertig jaar kleur aan de Nyenrode Business Universiteit. Met deze 84-jarige nestor van de academische wereld voert de redactie een gesprek over zingeving, organisaties en zijn leven.

28 Zin zoek je op de werkvloer / De manager als zingever
THEMA ZINGEVING
Peter de Roode
Om succesvol te zijn hebben organisaties de kennis, energie, idee‘n en creativiteit van alle werknemers nodig, van de mensen op de werkvloer tot de algemeen directeur. Werknemers, op welk niveau dan ook, die zich gedragen als leiders, zelf initiatieven nemen en constant het belang van de totale organisatie voor ogen hebben.

32 Recensies over zingeving
THEMA ZINGEVING / RECENSIES
Leontine Bibo
– De jacht op een idee
Actueel:
– De Prooi
– Business Spiritualiteit Magazine
– Het Rijnlandboekje
Klassiekers:
– Kus de visie wakker
– Driven – How Human Nature Shapes Our Choices

34 HRD bij… Triodos Bank
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Leontine Bibo
Triodos Bank is een bijzondere bank. Vanaf de oprichting, 29 jaar geleden, is de abnk waardegedreven met duurzaamheid als leidend thema. Die duurzaamheid zie je terug in alles, van meubilair tot de financi‘le producten aan klanten. En natuurlijk vind je het ook terug in de manier waarop Triodos Bank met medewerkers omgaat. Aan het woord is Els Verhagen, manager HR.

36 Kantoorlog
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

37 Systemisch kijken naar organisaties / In ŽŽn uur de kern van problemen boven water
DE VRIJE RUIMTE
Jane Coerts & Karin Dorissen
Organisatieopstellingen worden sinds 1996 steeds vaker toegepast. Dat is niet verwonderlijk, want het is een snel en effectief diagnostisch instrument. Een opstelling van een uur levert een schat aan informatie op. Het beeld van de opstelling is bovendien erg krachtig en blijft lang hangen in de herinnering van de vraaginbrenger.

40 HR(D) Plein