Leren in organisaties — Jrg. 9 (december 2009) Nr. 12

Thema: HET NIEUWE WERKEN

3 Bedankt!
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Proloog ‘het nieuwe werken’
THEMA HET NIEUWE WERKEN
Louis Lhoest
Niets nieuws onder de zon of wezenlijk vernieuwend? Dwingt een vernieuwde werkomgeving tot ander gedrag?

12 Overzicht / HNW: de werkstijl verandert / Samen anders gaan werken
THEMA HET NIEUWE WERKEN
Rogier van Koetsveld
Het Nieuwe Werken: de nieuwe hype of eigentijdse organisatieontwikkeling? Een pleidooi voor de combinatie van de fysieke, de virtuele en de mentale omgeving. Een pleidooi ook voor de verbinding van organisatiedoeleinden met de werkomgeving. En voor werkstijl als hefboom voor blijvende ontwikkeling.

14 Ton Geerts, Kamer van Koophandel Rotterdam: Met ŽŽn verhuisdoosje het nieuwe gebouw in
HNW IN DE PRAKTIJK
Joost Ardts
Ton Geerts vertelt hoe het nieuwe werken in zijn organisatie gestalte krijgt en wat daarvan het resultaat is.

16 Manja Jongsma, SNS REAAL: ‘Het gaat alleen vliegen als je de mentale verandering mogelijk maakt’
HNW IN DE PRAKTIJK
Joost Ardts
Manja Jongsma vertelt hoe het nieuwe werken in haar organisatie gestalte krijgt en wat daarvan het resultaat is.

18 Opinie / Het Nieuwe Werken voorbij
THEMA HET NIEUWE WERKEN
Hans van der Werff
Kloppen de veronderstellingen die we bij HNW hebben ook in de toekomst nog? Blijven de traditionele schakels uit de keten ‘werkgever – werk – werknemer – huisvesting en faciliteiten’ nog wel op dezelfde wijze aan elkaar verbonden? Een beschouwing

21 De wereld is mijn werkplek / The power of just listening
DE VRIJE RUIMTE
Martine Bron
Martine Bron woont en werkt sinds begin 2007 in Boston, USA, Ze werkt als independent consultant Learning & Development. In dit artikel vertelt ze over haar ervaringen

23 Praktijk / Rond de tafel over Het Nieuwe Werken
THEMA HET NIEUWE WERKEN
Marije van Vilsteren, Joost Ardts en Jan Vriens
De artikelen in dit themanummer bevatten verschillende meningen en gevarieerde ervaringen. De auteurs en betrokkenen komen bij elkaar voor een rondetafelgesprek. Een ontmoeting van theorie en praktijk leidt tot interessante inzichten.

25 Anouk Holsboer, TNT: ‘Introductie in lijn met de HNW-filosofie’
HNW IN DE PRAKTIJK
Jan Vriens
Anouk Holsboer vertelt hoe het nieuwe werken in haar organisatie gestalte krijgt en wat daarvan het resultaat is.

26 Wessel Ganzevoort: ‘Niet ontwerpen maar ontwikkelen’
HET BREIN / INTERVIEW
Jan Vriens
Het Nieuwe Werken pretendeert nieuw en vernieuwend te zijn. Maar hoe staat het met het theoretisch fundament? Een gesprek met hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie Wessel Ganzevoort.

28 Opinie / Het Nieuwe Werken, een mysterie?
THEMA HET NIEUWE WERKEN
Han Nichting
Ook de HRD-specialist ontkomt er niet aan. HRD moet aan het denken gezet worden over haar toekomstvaste bijdrage aan arbeidsorganisaties en instellingen. En dat noemen we de bijdrage aan Het Nieuwe Werken (HNW).

30 Recensies over Het Nieuwe Werken
THEMA HET NIEUWE WERKEN / RECENSIES
– Aan de slag met Het Nieuwe Werken
– The art of working
– De snelheid van vertrouwen, dat wat alles verandert
– Klein receptenboek voor Het Nieuwe Werken
– Sturing en ruimte, een nieuwe managementconcept gebaseerd op de filosofie van de paradox
Interessante websites:
www.werken20.nl
www.hetnieuwewerkenblog.nl
www.overhetnieuwewerken.nl

32 HRD bij … BP / Investeer in kennis
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Leontine Bibo
Heel veel HRD’ers denken dat ze weten wat de lijnorganisatie bezighoudt. Het tegendeel is waar, zegt Menno van der Haven, manager Learning & Development bij BP Raffinaderij in Rotterdam. ‘Ook ik heb moeten toegeven dat ik onvoldoende wist van de business om een sparringpartner te kunnen zijn voor de lijn. Ik loop tegenwoordig veel vaker naar buiten met m’n blauwe overall aan en m’n helm op.

34 Vervroemd
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

35 Formeel leren is het einde
DE VRIJE RUIMTE
Jos Arets
Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Organisaties kunnen het zich niet langer meer permitteren om leren te vereenzelvigen met trainen. In de praktijk gebeurt dat ook al lang niet meer. Professionals verwoorden consequent dat ze verreweg het meeste leren in en door de praktijk. Dit hoeft natuurlijk niet letterlijk het einde te zijn van formeel leren. Maar dat de leerlandschappen in organisaties drastisch aan verandering toe zijn, zoveel is wel zeker.

39 Zuinig met woorden
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Leontine Bibo

40 HR(D) Plein