Leren in organisaties — Jrg. 8 (mei 2008) Nr. 5

Thema: FUSIES
Waarom mislukken ze? Hoe beperk je onrust en uitstroom?

3 Managementboek van het Jaar
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Een leven lang fuseren
THEMA / INTRO

Bernard Fransen

14 Overzicht / Samenwerking als alternatief voor fusie
THEMA
Wilfrid Opheij
We zien het aantal fusies toenemen, terwijl we tegelijkertijd weten dat de gesteld doelstellingen vaak niet worden gerealiseerd. Ook zien we dat mede daardoor de bureaucratisering toeneemt. In een reclame van de Friesland Bank werd treffend de metafoor ‘mieren met rugnummers’ gebruikt voor klanten en medewerkers van steeds grotere concerns. De keuze voor fuseren moet dan ook goed doordacht worden, waarbij ook het alternatief van samenwerking meegenomen moet worden.

16 / 18 / 20 Overname door …
THEMA
Ook de praktijk van nu mag in dit themanummer niet ontbreken. Hoe ondergaan werknemers binnen fusiebedrijven het proces en in welke mate kunnen zij er zelf invloed op uitoefenen?
.
16 ABN Amro
Leontine Bibo
.
18 Cordares
Leontine Bibo
.
20 CWI Academie
Leontine Bibo
.


21 Praktijk / De balans tussen hi‘rarchie en milde anarchie
THEMA
Bernard Fransen
Hoe maak je van twee grote onderwijsinstellingen een nog grotere? En hoe doe je dat, zonder dat medewerkers en studenten hun trots en loyaliteit verliezen, oftewel: hoe neem je ze mee? Dat waren de opgaven waarvoor gastredacteur Bernard Fransen zich eind 2004 gesteld zag, toen hij aantrad als voorzitter van het College van Bestuur van het nieuwe ROC Midden Nederland.

23 Fusiename
COLUMN / DE VRIJE RUIMTE
Martijn Vroemen

24 OR / Bezint eer ge bemint! / Fusie vanuit werknemersperspectief
THEMA
Niek van Keulen
Duizenden Nederlandse bedrijven zijn de laatste jaren in andere eigenaarshanden overgegaan, ofwel door overname, dan wel door fusie. In dit artikel concentreren we ons op de gevolgen van fusie, binnenlands dan wel buitenlands, bezien vanuit het perspectief van de werknemers en de vertegenwoordigers van die werknemers aan de bestuurstafel: de ondernemingsraad.

26 Tools / De kracht van dialoog / Samen bouwen aan een nieuwe cultuur
THEMA
Erik Mandersloot en Jorina Horzelenberg
150 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs fuseren tot ŽŽn ROC. Na de laatste grote fusie vraagt de nieuwe bestuursvoorzitter zich openlijk af of de huidige versnipperde en verpolitiekte organisatie na alle fusies wel de gewenste organisatie is. Dit leidt tot dialoogrondes met tachtig leidinggevenden over hun droomorganisatie en de gewenste cultuur. Nieuwe kernwaarden als openheid, dienstbaarheid, humor en diversiteit worden samen bepaald. De kernwaarden op zich zijn niet verrassend, de aanpak wel.

28 ‘We veronachtzamen het identiteitsvraagstuk’ / Michiel Schoemaker over fusies
THEMA / INTERVIEW
Leontine Bibo
Michiel Schoemaker, bijzonder hoogleraar Talentmanagement en Organisatie-identiteit, heeft als consultant vele fusies van dichtbij meegemaakt. Het identiteitsvraagstuk wordt volgens hem sterk veronachtzaamd in fusietrajecten. ‘We vergeten dat mensen een basale behoefte hebben zich te identificeren met de organisatie waarvoor ze werken. Een fusie verstoort dat proces en leidt per definitie tot onzekerheid en sociale mobiliteit. En dat kunnen we ons niet permitteren in een tijdperk waarin organisatiesucces afhangt van of je in staat bent medewerkers aan je te binden.’

30 Het fusiehandboek
RECENSIES
Leontine Bibo
Recensies van meerdere boeken, zowel klassiekers als nieuw verschenen titels.

32 Talent in praktijk!
in bedrijf / DE VRIJE RUIMTE
Jill van de Kerkhof

34 Leren niet te weten
HET MEEST OPMERKELIJKE WAT IK OOIT HEB GELEERD / DE VRIJE RUIMTE
JŸrg Thšlke

35 HRD bij … Menzis / ‘Leren denken in klanten’ / Nieuwe vaardigheden voor medewerkers
INTERVIEW / DE VRIJE RUIMTE
Leontine Bibo

37 HR(D) Plein