Leren in organisaties — Jrg. 8 (juni 2008) Nr. 6/7

Thema: GLOBALISERING
Wat vraagt internationalisering van organisaties?

3 Internationaal bijtanken
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Globalisering
THEMA / INTRO
Dorien van Drunen
Heb jij al een wereldwijde werkplek? Wat vraagt internationalisering van organisaties? Globalisering als ŽŽn wekplek

14 Als bedrijf wereldwijd opereren
THEMA
Dorien van Drunen
Hoe verlopen interne kennisprocessen? Steeds meer organisaties gaan internationaal werken. Hoe blijf je het in dit internationale speelveld goed doen? Hoe geef je de samenwerkingsrelatie vorm tussen het hoofdkantoor en de lokale kantoren? Hoe stimuleer je kennisuitwisseling tussen landen? En hoe kun je talent optimaal benutten in een internationaal opererende organisatie?

15 / 17 / 24 / 37 / 39 De wereld is mijn werkplek
THEMA
Ook de praktijk van nu mag in dit themanummer niet ontbreken. Hoe ervaren werknemers binnen internationale organisaties de toenemende globalisering en wat vinden ze er leuk aan?

15 Hans Been
Manager `dredging and reclamation works’ bij Boskalis in Qatar: `In Nederland zijn veel dingen vanzelfsprekend, alles loopt wel. In andere landen begin je bij nul.’

17 Marc de Leeuw
Projectleider bij Boskalis in Bahrain: `Verschil in cultuur maakt dat je snel wordt gezien als de `baas die alles weet’.

24 Tejo Remy
Designer: `Een nieuw product op internet plaatsen kan betekenen dat het over de `wereld’ gaat zwerven op
een manier die je zelf niet meer in hand hebt.’

37 Mark Flanagan
Civiel engineer bij BCA adviesbureau: `Flexibel zijn, jezelf een beetje aanpassen. En tja… leren koffi edrinken.’

39 Godwin Mudiwa
Talent Manager bij Aon: `Je moet kunnen netwerken met de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats’


19 Muurzuur
COLUMN
Martijn Vroemen
De grenzen open voor sommigen, en een muur optrekken voor de rest

20 Het brein: Jaap Boonstra over diepgaand leren
THEMA
Sibrenne Wagenaar
Jaap Boonstra, rector bij Sioo en hoogleraar `Management van veranderingen in organisaties’ aan de UvA, heeft als werkterrein o.a. Barcelona, India en Zuid-Afrika. Welke verschillen ziet hij tussen de manier waarop organisaties werken als je internationaal kijkt, en wat kunnen we daaruit leren?

22 De lokale kosmopoliet
THEMA
Brita van der Pijl
Gedrag en cultuur in internationale ondernemingen. Drie consultants van Krauthammer International: Per Cedergren uit Dubai, Daniel Stuber uit ZŸrich en Jos Velthuis uit Noordwijk, vertellen wat ze doen om de strategie, cultuur en structuur van internationale organisaties op elkaar af te stemmen.

26 Reisbagage van een wereldburger
THEMA / OPINIE
Sibrenne Wagenaar
Over culturele intelligentie. Over welke bagage dien je te beschikken in de 21ste eeuw? Interview met Jaap van Ginneken, associate professor aan de Ceram Business School in Nice, die een boek schreef met de titel Handboek Wereldburger.

28 Peer-productie als nieuwe vorm van ‘global’ werken?
THEMA / RECENSIES
Sibrenne Wagenaar

– Wikinomics, social media
– Interculturele communicatie
– Globalisering

30 From workplace courses to global conversations
THEMA / DIALOGUE
Nancy White & Josien Kapma
Auteurs beschrijven in dit Engelstalige artikel hoe zij werken en leren organiseren in een globaliserende samenleving, onder andere door het vormen van community’s of practice.

33 Verhuisbericht

UITGESPROKEN / COLUMN

Ed Fennema

35 So you wanna be a virtual team?
THEMA / TOOLS
Joitske Hulsebosch & Sibrenne Wagenaar
Werken in een virtueel team verloopt anders dan in een `normaal’ team. Dit artikel beschrijft hoe je een virtueel teamproces kunt inrichten, gebruikmakend van web2.0-tools die online interactie ondersteunen.

40 Ontwikkel jezelf gericht in meerdere disciplines!
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Arjan Barbier

41 De filosofie van het tegendeel
DE VRIJE RUIMTE
Margret van Paassen
In het leven, ons werk en de manier waarop we ons werk organiseren komen we voortdurend in aanraking met tegenstellingen. Veel veranderingen stagneren doordat polariteiten niet als bij elkaar horend, als geheel worden gezien, maar als vijanden en elkaar uitsluitend. Vaak identificeren we ons met ŽŽn deel van de polariteit en wordt de andere kant als negatief en onbruikbaar gezien, met als gevolg dat we alleen de strijd en niet de samenwerking van de polariteiten ervaren. De vraag die mij fascineert is: hoe kunnen we tegenstellingen v——r ons laten werken in plaats van tegen ons?

45 HR(D) Plein