Leren in organisaties — Jrg. 8 (februari 2008) Nr. 1/2

Thema: TALENT
Is talent wel te managen? Kun je talent ontwikkelen of word je ermee geboren?

3 Jaloers op talent
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 NVO2-Nieuwjaarssymposium: HRD & Duurzame Ontwikkeling
Op 23 januari 2008 vond in het sfeervolle landhuis op Landgoed de Horst het NVO2-nieuwjaarssymposium HRD & Duurzame Ontwikkeling plaats.

13 Talent: waar hebben we het over?
THEMA / INTRO

Wouter Reynaert

14 Verkenning / Talent verbeeld met metaforen
THEMA / ARTIKEL
Wouter Reynaert
Het is niet te geloven! Was een tijd geleden competentiemanagement het toverwoord, opeens zijn we verblijd met weer een nieuwe krachtterm. Want een krachtterm is het: talent! Wie houdt zich er tegenwoordig niet mee bezig? Zo groot is haar impact dat ongeveer tegelijkertijd twee vaktijdschriften een themanummer hierover verzorgen.

20 Beleid / Tijd voor talent! / Talentmanagement moet, voor iedereen
THEMA / ARTIKEL
Evert Pruis
Dit artikel is een pleidooi voor talentmanagers van iedere werknemer en leidinggevende in organisaties. En niet uitsluitend van de jonge high potentials die als toptalent te boek staan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen getalenteerd is, iedere medewerker op ieder niveau in bedrijven en instellingen. Ook weet ik me door onderzoek gesterkt in mijn overtuiging dat talent handvatten biedt voor verhoging van productiviteit en effectiviteit van medewerkers op een manier die tevens stress vermindert.

23 Verzengende passie, schitterend talent
COLUMN
Frank Cornelissen

24 Praktijk / ‘Traject van Eigen Kansen’ / Talent als uitgangspunt
THEMA / INTERVIEW
Coen Raaphorst en Aart Goedhart
Alle mensen hebben meerdere talenten. Rijkswaterstaat (RWS) wil medewerkers de kans bieden om deze talenten te laten zien en verder te ontwikkelen. In het ontwikkelprogramma ‘Traject Van Eigen Kansen'(TREK), worden deelnemers uitgenodigd deze talenten op te sporen en verder te ontwikkelen.

27 Versluierd talent
Martin Reekers
‘Talent’ staat voor de natuurlijke begaafdheid die elk mens mee krijgt. Maar… niet iedereen ziet zijn eigen talent en niet van iedereen wordt het gezien door anderen.

28 Tools / Benutten van serendipiteit
THEMA / ARTIKEL
Sibrenne Wagenaar
Ga eens voor jezelf na… wat was een belangrijk moment in je loopbaan tot nu toe? Welk moment heeft daar een belangrijke impuls aan gegeven?

32 ‘Je hebt en bent talent’ / Interview met Lidewey van der Sluis
THEMA / INTERVIEW
Ria van Dinteren
Als director Nyenrode Center for Talent Management en associate professor Strategisch Talent Management is dr. Lidewey van der Sluis verbonden aan Nyenrode en daarmee is ze voor het themanummer ‘werken vanuit talenten’ de uitgelezen kandidaat voor een gesprek over talent: wat is talent eigenlijk, hoe ontwikkel je talent, wat moet je er als organisatie mee en tot slot zijn we benieuwd wat ze zelf doet met haar talenten.

34 Dwalen in loopbaanland
RECENSIES
Ria van Dinteren
Recensies van meerdere boeken, zowel klassiekers als nieuw verschenen titels.

36 VROEM / Taptalent
DE VRIJE RUIMTE
Martijn Vroemen

37 CEO’s over leren / ‘It’s the age of the autonomous professional’
DE VRIJE RUIMTE / INTERVIEW
Robert van Noort
Het komende jaar gaat Robert van Noort in gesprek met CEO’s die een eigen kijk hebben op leren en veranderen. Leiders die tegen de stroom in hun idee vormgeven en het geduld hebben om hun plan te zien groeien en uitkomen. Hij zoekt CEO’s op in Afrika, India, Zuid-Amerika en Europa.

39 Geachte Frank…
UITGESPROKEN
Ed Fennema

40 Situationeel opleiden en leren / Strategische belang van individuele bekwaamheid
DE VRIJE RUIMTE / ARTIKEL
Gerard Bergenhenegouwen
Geachte lezer, vanuit de wetenschappelijke taakstelling van de Universiteit van Amsterdam heb ik sinds 1972 als universitair hoofddocent Onderwijskunde het terrein van opleiden en leren in organisaties bestudeerd. Ik heb getracht trends en ontwikkelingen te verwoorden en naar theoretische inzichten te interpreteren.

43 Kleine stapjes en een leeg hoofd!
COLUMN
Florine Overwijn
‘Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd

44 HR(D) Plein