Leren in organisaties — Jrg. 8 (december 2008) Nr. 12

Thema: DUURZAAMHEID

3 Hollandse appels
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Duurzaamheid
THEMA / INTRO
Paul Keursten
Van milieuvraagstuk naar sociale vernieuwing? Hoe gebruik je maatschappelijke vragen als bron voor leren?

14 Overzicht / Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling / de rol van de autonome professional
THEMA PROFILERING HRD / ARTIKEL
Paul Keursten
Wat zijn de consequenties van economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor leren en organiseren? Wat is er voor autonome professionals nodig om tot bijzondere resultaten te komen? Wat is de rol van HRD hierbij?

16 Karen Verburgh, Mutual Learning Journeys: ‘Uitgaan van ieders kracht en ieders wijsheid’
DUURZAAMHEID IN PRAKTIJK
Jan Vriens
De opzet van Mutual Learning Journeys is dat we westerlingen en zuiderlingen bij elkaar brengen om samen te werken aan een business case waarvan de opbrengst voor beide partijen en iedere deelnemer relevant is.

20 Opinie / HR draagt bij aan duurzaamheid
THEMA DUURZAAMHEID / ARTIKEL
Lia Hol
Duurzame ontwikkeling is meer dan diversiteitsbeleid, meer dan goed HR-instrumentarium. Het gaat om het verduurzamen van de samenleving en dus ook van organisaties. Lia Hol beschrijft wat daarin de taak van HR zou kunnen zijn. “We leven vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw in een overgangsperiode, volgens velen historisch te vergelijken met de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance rond 1500….”

22 Praktijk / ‘The Challenge’ / Maatschappelijke projecten als leeromgeving
THEMA DUURZAAMHEID / ARTIKEL
Aart Goedhart, Barbara van der Steen, Henk Bot en Yvonne Bax
Een Management Development programma waarin de managers in een groep een maatschappelijk hardnekkig probleem aanpakken: dat is in een notendop the Challenge. Dit artikel beschrijft de ervaringen van Eureko Achmea met duurzaam ontwikkelen op twee niveaus. Ten eerste het leveren van een duurzame bijdrage aan hardnekkige maatschappelijke problemen. Ten tweede het zoeken naar een leeraanpak met duurzame effecten op deelnemers en organisatie.

24 Luc Verheijen over VUURwerkt: Talent en bezieling centraal
DUURZAAMHEID IN PRAKTIJK
Jan Vriens
Ik kwam in contact met Stebo vzw, een organisatie in Vlaams Limburg. Zij bieden diverse diensten en projecten aan in het kader van sociaal-economische streekontwikkeling en samenlevingsopbouw.

26 Schakel tussen lokaal en centraal niveau / Johan Wempe over duurzaamheid
THEMA DUURZAAMHEID / INTERVIEW
Jan Vriens
De ontwikkelingslijn van Johan Wempe, lector Governance werkzaam bij de Saxion Hogescholen, loopt van individuele ethiek via bedrijfsethiek naar samenlevingsethiek. Een logische keuze dus, om hem te benaderen als ‘brein’ op het thema duurzaamheid. Hoe kijkt hij aan tegen het thema duurzaamheid?

27 Mieke Nuus, VSO Business Partners: Capaciteitsopbouw, veel meer dan capaciteitsinzet
DUURZAAMHEID IN PRAKTIJK
Jan Vriens
VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie en de kern van ons werk is capaciteitsopbouw. We doen dat door lokale organisaties in ontwikkelingslanden te versterken zodat zij hun werk beter kunnen doen, met als uiteindelijk doel armoedebestrijding.

28 Duurzaamheid
THEMA / RECENSIES
Jan Vriens

– The Necessary Revolution (Peter Senge, 2006)
– Ontwikkeling3: individu x organisatie x maatschappij / De rol van innovatie en ondernemerschap voor een duurzame samenleving (Kwartaaltijdschrift Develop, Performa uitgeverij)
Aanraders:
– Five minds for the future (Harvard Business School Press, 2006)
– Rethinking the Dutch Innovation Agenda: Management and Organization Matter Most (Rotterdam, 2004)
– Iedereen; Hoe digitale netwerken onze contacten, samenwerking en organisaties veranderen (Amsterdam : Business Contact, 2008)
– Our common Future (Brundtland-rapport) (1987) te raadplegen op Center for a World in Balance
– Duurzaam ondernemen uit en thuis (Assen : Van Gorcum, 2005)

30 In bedrijf / Beter leren door breinkennis / BreinCentraal Leren bij NS Opleidingen
DE VRIJE RUIMTE / ARTIKEL
Gerjanne Dirksen en Servi Orbons

31 Oogappel
UITGESPROKEN / COLUMN

Ed Fennema

32 Rode draad denken
Het meest opmerkelijke wat ik ooit heb geleerd
Erik Kaemingk

35 Postbodig
COLUMN / VROEM
Martijn Vroemen

36 HR(D) Plein