Leren in organisaties — Jrg. 8 (april 2008) Nr. 4

Thema: EFFECT
Waarom zijn trainingen (niet) effectief? Transfer: het geleerde in praktijk brengen of praktijk in het geleerde brengen?

3 Het Bakker-effect
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Wat is het effect?
THEMA / INTRO

Karin Sanders

14 Waarom trainingen (niet) effectief zijn
THEMA
Karin Sanders & Joost Ardts
De laatste jaren is de aandacht voor effectiviteit en rendement van trainingen enorm toegenomen. Niet vreemd gezien de drie miljard euro die het Nederlandse bedrijfsleven per jaar uitgeeft aan bedrijfsopleidingen. Ondanks deze toegenomen aandacht zijn de typische effectiviteitsvragen, zoals ‘wat werkt’ en ‘waarom werkt het’ ondergeschoven kindjes en wordt effectiviteit in de praktijk weinig onderzocht.

.
15 / 17 / 19 / 22 / 25 Wat doen opleiders aan transfer?

Ook de praktijk van nu mag in dit themanummer niet ontbreken. Wat doen de onderstaande opleidingsbureaus eraan om een goede transfer van hun opleidingsprogramma’s te waarborgen?

.

15 Berenschot
Joost Ardts
.
17 GITP
Joost Ardts
.
19 Schouten en Nelissen
Joost Ardts
.
22 Valk & Partners
Joost Ardts
.
25 Vergouwen Overduin
Joost Ardts

20 Onderzoek / Wat zorgt voor transfer? / Opleiding bij de krijgsmacht
THEMA
Matthijs Moorkamp en Karin Sanders
Het bedrijfsleven besteedt veel tijd en middelen aan het trainen van personeel. Dit maakt dat de vraag naar het effect van deze trainingen belangrijker wordt. Terecht want het is interessant en uitermate nuttig om te bepalen of een training ook de gewenste (financi‘le) opbrengsten genereert, maar uiteindelijk is de hamvraag hierbij: waarom is training effectief?


23 Praktijk / Leiderschapstraining bij Fortis / Geloofwaardigheidscurven en resultaten onder de streep
THEMA / INTERVIEW
Joost Ardts
In 2006 haalde de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar de pers met een leiderschapstraining voor meer dan 3.000 managers. Selectie en indoctrinatie zou het zijn, ronduit brainwashen. Inmiddels is het 2008 en loopt het programma bijna ten einde. Een mooi moment om terug te kijken. Wat waren de ambities, was het programma een succes en waarom, en hoe zat het nou met selectie en indoctrinatie? Joris De Boulle, Director Organisational Learning en verantwoordelijk voor het programma, geeft antwoord en neemt ons mee in zijn reis.

26 ‘Vooral blijven investeren’ / Jaap Paauwe over effectiviteit
THEMA / INTERVIEW
Karin Sanders
Centraal thema in het werk van Jaap Paauwe, hoogleraar Organisatie en Personeel, is de relatie tussen HRM en organisatieprestaties. Wat kan deze wetenschapper ons vertellen over de effectiviteit van opleidingen en het effect daarvan op de prestaties van de organisatie? Hoe kijkt hij naar de effectiviteit van trainingen en het gebruik van trainingen in de praktijk?

28 Meten en managen
RECENSIES
Joost Ardts
Recensies van meerdere boeken, zowel klassiekers als nieuw verschenen titels.

30 Leerzin
COLUMN / DE VRIJE RUIMTE
Martijn Vroemen

31 ‘Rain making in South Africa: connecting the right parties’
CEO’S OVER LEREN / INTERVIEW / DE VRIJE RUIMTE
Robert van Noort & Mark Turpin
De regering van Zuid-Afrika zet momenteel een grootschalig talentontwikkelingsprogramma op dat door 20 regionale opleidingsautoriteiten wordt ge•mplementeerd. Dat kost tijd, maar een van de resultaten is het JIPSA – The Joint Initiative on Priority Skills Acquisition – dat in 2006 door de regering werd gelanceerd. Dit bureau heeft als uitdaging om de werkloosheid in Zuid-Afrika terug te dringen van 30 naar 15% in 2014. We praten met de secretaris-generaal van het JIPSA, mevrouw Makano Morojele.

33 Lui
UITGESPROKEN / DE VRIJE RUIMTE
Ed Fennema

34 Feedback geven in het ‘ik-tijdperk’ / Hoe beweeg ik de ander tot gewenst gedrag?
DE VRIJE RUIMTE
Gert van Grunsven
‘Ik’: het eerste woord dat groepdrieleerlingen leren schrijven. Kortgeleden stond de natuur centraal (boom, roos, vis), nu is het natuurlijk om jezelf centraal te zetten.

36 HR(D) Plein