Leren in organisaties — Jrg. 7 (november 2007) Nr. 11

Thema: P&O-BELEID
Gaat het om plezier of om prestatie in het werk? Hoe kan HR de verbinding maken tussen mens en organisatie?

3 Hoe leuk is leren?
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Personeelsbeleid
THEMA / INTRO
Jan Vriens en Marianne Nannings

Intro over het thema van dit nummer.

12 Arbeidsvreugde / Werken met plezier en goed presteren
THEMA / VISIE

Kees Kouwenhoven
De afgelopen jaren hebben nieuwe instrumenten voor de ontwikkeling van competenties en arbeidsmarktcommunicatie hun intrede gedaan. Bovendien is moderne technologie beschikbaar gekomen: in huis of bij insourcers. Toch blijft het een uitdaging de ontwikkeling van mens en organisatie bij elkaar te brengen. Hoe zeven bronnen van arbeidsvreugde daarin kunnen ondersteunen leest u in dit artikel.

17 Trends / Personeelsbeleid anno 2007-2008, anders dan anders?
THEMA / OVERZICHT
Petri Ykema-Weinen
De demografische ontwikkelingen die zullen leiden tot een steeds krappere arbeidsmarkt, leiden noodzakelijkerwijs tot een toenemende aandacht voor het aantrekken en behouden van medewerkers van alle leeftijden. Door ‘ontgroening en vergrijzing’ ontstaat een toenemende en niet aflatende krapte op de arbeidsmarkt. In dit artikel gaan we in op de vraag welke ontwikkelingen in personeelsbeleid zichtbaar worden als gevolg van de maatschappelijke trends.

20 Isala Klinieken
ARBEIDSVREUGDE: DE PRAKTIJK
Jan Vriens
Vanuit een MTO naar gesprekken over individuele beleving van werkplezier. Annemiek Baars vertelt haar ervaringen.

22 ‘Menselijke maat vinden / Rob Vinke over P&O
THEMA / INTERVIEW
Marianne Nannings
De redactie van dit blad vroeg Rob Vinke, gerenommeerd auteur op het gebied van personeelsbeleid, naar zijn opvattingen over P&O. In het interview kunt u lezen dat hij er onconventionele zienswijzen op nahoud.

24 MTO / Van de regen in de drup!
THEMA / PRAKTIJK
Hans Uijlen
Goed gemotiveerde medewerkers zijn van onschatbare waarde voor iedere organisatie. Het behoud van deze gewaardeerde medewerkers is voor veel organisaties een uitdaging. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Managers en P&O’ers zoeken vaak hun toevlucht in het zogenoemde medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Meten is weten luidt immers het adagium. In dit artikel kijken we kritisch naar het MTO en bekijken een alternatief.

27 Hogeschool Arnhem & Nijmegen
ARBEIDSVREUGDE: DE PRAKTIJK
Jan Vriens

28 Schitterend organiseren
RECENSIES
Sibrenne Wagenaar
Recensies van meerdere boeken, zowel klassiekers als nieuw verschenen titels.

30 Actief leren / Leermethode om denken en doen te integreren?
DE VRIJE RUIMTE / IN BEDRIJF
Joost van Lee & Tini Kwint
Eind 2005 en begin 2006 heeft er binnen Vanboeijen (organisatie die zorg en begeleiding biedt aan circa 750 mensen met een verstandelijke handicap) een, in onze ogen, uniek leertraject voor leidinggevenden plaatsgevonden: ‘actief leren’.

33 HRD bij… ABN AMRO / Talentmanagement in turbulente tijden
INTERVIEW
Joost Ardts
Niet te missen en veel in het nieuws: de overname van ABN AMRO door Barclays of het bankentrio. Ten tijde van het interview kon het nog beide kanten op. Inmiddels is bekend dat het het bankentrio is geworden. Als volger van het nieuws zie je vooral de buitenkant, maar wat gebeurt er nu eigenlijk binnen ABN AMRO in zo’n periode? Wat gebeurt er op het vlak van talentmanagement, ligt alles nu stil of is het alle hens aan dek?

35 Lucht
UITGESPROKEN
Ed Fennema

36 VROEM / Krimpzorg
DE VRIJE RUIMTE
Martijn Vroemen

37 HR(D) Plein