Leren in organisaties — Jrg. 7 (mei 2007) Nr. 5

Thema: VERANDERING
Speelt HRD een rol? Levert HRD een bijdrage? Hoe legt HRD de verbinding tussen top en werkvloer?

3 Een kwestie van beeldvorming
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Verandering
THEMA / INTRO

Jan Vriens

Intro over het thema van dit nummer.

14 Verandering / de HRD’er als verbinder
THEMA
Arne Gillert
HRD in een veranderende wereld betekent ook andere opvattingen over HRD. Welke begrippen bepalen de grenzen en wat kenmerkt de nieuwe rol van de HRD’er?

17 ‘Kracht ontstaat in het proces’
VERANDERING IN PRAKTIJK
Dennis Heijn

18 Bijdragen aan de verandering / LŽon de CaluwŽ over HRD
THEMA / BREIN
Jan Vriens
De CaluwŽ is bedenker van het kleurendenken en auteur van Leren Veranderen, een standaardwerk. Gevraagd voor dit interview omdat hij zich in publicaties en activiteiten meer dan verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft twintig boeken geschreven, waarvan Leren Veranderen en Interveni‘ren en Veranderen de twee meest recente zijn.

21 ‘Werkomgeving is leeromgeving’
VERANDERING IN PRAKTIJK
Richard ten Damme

22 Cartoons voor de verandering
THEMA / TOOLS
Mark de Koning
Wat hebben cartoons te maken met organisatieprocessen, zoals complexe veranderingen? Kunnen ze hierin een rol spelen? Zijn beelden serieus te nemen, serieuzer dan woorden? Wat zijn mogelijkheden om cartoons en cartoonisten in te zetten in een organisatieproces?

25 ‘Bezieling en zakelijkheid combineren’
VERANDERING IN PRAKTIJK
Marten de Bruine

26 HRD-rollen in leernetwerktypen, diagnostisch kader voor de HRD-functie
THEMA / ONDERZOEK
Evelien de Haas en Rob Poell
In de literatuur wordt veel gesproken over de veranderende rol van de Human Resource Developer (HRD’er) in relatie tot nieuwe organisatievormen. Die verandering kan de HRD’er ruimte bieden om zich op andere rollen te richten. Zo zou de HRD’er in de nieuwe situatie meer als adviseur dan als opleider kunnen fungeren en het individueel en groepsleren kunnen faciliteren. De HRD’er zou ook meer aandacht kunnen besteden aan de strategische rol van HRD binnen het totale bedrijfsprofiel.

30 Interveni‘ren en veranderen
THEMA / RECENSIES
– Interveni‘ren en veranderen : zoeken naar betekenis en interacties
– Wie verandert hier nou eigenlijk? : kiezen tussen sturing en zelfsturing van veranderprocessen
– De brug bouwen terwijl je erover loopt, een gids voor leidinggeven bij verandering
Onze ijsberg smelt! : succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden

32 Onderzoekers leren innoveren met de klant
DE VRIJE RUIMTE / IN BEDRIJF
Onno van Eijk & Marja Janse
De auteurs, twee stafadviseurs met aandachtsgebieden HRD en strategie en organisatie bij Wageningen Universiteit en Research Centre (Wageningen UR) beschrijven in dit artikel een traject dat zoektocht, leerschool en inspiratie was voor alle deelnemers. Met flitsen uit het proces en een reflectie achteraf willen zij de lezer impulsen geven zelf een innovatietraject te cre‘ren.

34 Veranderen? Vergeet het maar! / de dynamiek van leren en vergeten
DE VRIJE RUIMTE / METHODE
Richard van der Naald & Bert Nijenhuis
Soms lijkt het alsof organisaties alles doen om bepaalde veranderingen tot stand te brengen, maar het lukt ze niet om deze echt door te voeren. Of, zoals een van onze opdrachtgevers verzuchtte: ‘Hoe kan het dat we steeds weer vergeten wat we anders willen doen? Het lijkt wel of we nieuwe dingen niet kunnen onthouden en oude zaken niet kunnen vergeten!’

37 e-Motie
UITGESPROKEN
Ed Fennema

38 WERELD leiders: zijn ze te ontwikkelen?
DE VRIJE RUIMTE / INTERNATIONAAL
Maja Gadourek

39 Wereldwijs
COLUMN
Frank van Doorn