Leren in organisaties — Jrg. 7 (juni/juli 2007) Nr. 6/7

Thema: DE BRUG
Waar vinden beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen elkaar? Welke bijdrage kunnen onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap leveren?

3 Trots en beroepseer
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 De brug
THEMA / INTRO
Ria van ’t Klooster

Intro over het thema van dit nummer.

14 Het medicijn voor alle kwalen?
THEMA / WERKPLEKLEREN
Jan Streumer
De afgelopen jaren is in de gehele beroepskolom (van vmbo tot en met hbo) en in de bedrijfsopleidingen de belangstelling voor en invoering van het leren gekoppeld aan de werksituatie in rap tempo toegenomen.

16 Leren werkt bij Philips
BRUGGENBOUWERS
Ria van ’t Klooster en Koos van Unen
In een themanummer over de brug tussen bedrijfs- en beroepsopleidingen mag het grote bedrijfsleven niet ontbreken. Ook bij onze nationale trots: Philips, gelooft men vurig in de heilzame combinatie van leren en werken en vooral als het gaat om ‘van werk naar werk’-trajecten.

20 Krachten bundelen in Utrecht
BRUGGENBOUWERS
Ria van ’t Klooster en Koos van Unen
In de stad Utrecht loopt het project ‘Een leven lang leren in Utrecht‘. Een belangrijk onderdeel van dat project is het programma: ‘Leren en Werken’. Dat wordt uitgevoerd door de Stichting Bundel, die in het leven is geroepen door de ondernemersverenigingen Utrecht e.o. en werkt (naast andere al dan niet gesubsidieerde activiteiten) in het kader van het project Leren Werken met subsidie van o.a. de Rijksoverheid (projectdirectie Leren en Werken).

22 Scool
COLUMN / UITGESPROKEN
Ed Fennema

23 Wat je al kunt, hoef je niet meer te leren
THEMA / EVC
Relinde Leijten
In 2006 ontwikkelde Schoevers een EVC-procedure. Onze eerste opdracht voerden we uit bij 25 managementsassistenten, werkzaam bij een grote verzekeraar. In dit artikel willen wij onze ervaringen weergeven. Dit geeft inzicht in kwaliteitsprincipes die belangrijk kunnen zijn bij het inzetten van een EVC-traject.

26 De leerfabriek
BRUGGENBOUWERS
Ria van ’t Klooster en Koos van Unen
Als leren en werken iets met elkaar te maken hebben, dan kan het niet anders of de werkplek moet op ŽŽn of andere manier ook een leerplek kunnen zijn.

28 Actief leren en reflecteren
THEMA / ONDERZOEK
Ria van Dinteren
Een leven lang leren voor je beroep! Met deze slogan is vanaf de jaren negentig een grootscheepse onderwijsvernieuwing binnen het beroepsonderwijs totstandgekomen in samenwerking met het bedrijfsleven.

30 Kenniscentra Beroepsonderwijs bedrijfsleven: Bruggenbouwers bij uitstek
BRUGGENBOUWERS
Koos van Unen
Er zijn 18 Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Zij werken per bedrijfstak vanuit het bedrijfsleven aan de ontwikkeling en innovatie van het beroepsonderwijs.

32 Overheid bevordert leren en werken
THEMA / SUBSIDIES
Toon Janssen
Twee jaar geleden werd de Projectdirectie Leren & Werken opgericht om het leren van volwassenen weer een aantal stappen verder te brengen.

34 Leren, ook zonder educatie… / interview met Dr. Sanneke Bolhuis
THEMA / BREIN
Koos van Unen
‘Leren bij volwassenen’, ‘Leren en werken’, ‘Leren in de organisatiecontext’, Leerstrategie‘n’; zie hier een greep uit de aandachtsgebieden die Sanneke Bolhuis de afgelopen decennia hebben beziggehouden in onderzoek en publicaties.

36 Praktijkgericht opleiden
THEMA / RECENSIES
– Praktijkgericht opleiden, al doende leren in de beroepspraktijk
– Liefde voor leren, over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties
– Boom der kennis; triptiek over het oude en nieuwe leren
– Lerend leren werken
– Leren en werken
– Lerend organiseren, als meer van hetzelfde niet helpt
– Kennis maken: leren in gezelschap

39 Waarderende coaching / discover, dream, design en destiny
DE VRIJE RUIMTE / TOOLS
Luk Dewulf, Heike Wabbels, Giel Kirkels
Met waarderende coaching maak je contact op sterktes, krachten en mogelijkheden. In plaats van het gesprek als ‘hulpverlener’ aan te gaan, hebben wij in de praktijk ervaren dat vooral een houding van gelijkwaardigheid deze methode succesvol maakt: oprecht nieuwsgierig naar de ander, samen onderzoeken zonder op actie te sturen.

41 Werkbaar
COLUMN
Walter van Ruijven

42 Weeklog ASTD
DE VRIJE RUIMTE / ASTD
Leontine Bibo
Jaarlijks organiseert de American Association for training and Development een groot internationaal congres. Dit jaar van 4 tot 7 juni in Atlanta met als thema: Unlock your knowledge. Dat gebeurde door ruim 9000 learning professionals uit meer dan 70 landen. Leontine Bibo, hoofdredacteur van dit blad, was een van de bezoekers. Ze hield een weeklog bij.

44 It’s all in the brain… / maar hoe krijgen we het eruit?
DE VRIJE RUIMTE / TOOLS
Ria van Dinteren
Wat weten we eigenlijk over die massa in de schedel? Is alles wat daar over gezegd wordt nu waar? Hebben we twee gescheiden hersenhelften? Hebben mannen meer hersenen dan vrouwen? Maar bovenal: wat kunnen we er als HRD’er eigenlijk mee?