Leren in organisaties — Jrg. 6 (september 2006) Nr. 8/9

Thema: LEIDERSCHAP 2006
Zijn er nog wel echte leiders in 2006? Moet een leider inhoudelijk expert zijn om te slagen? Leiderschap in een nieuw jasje.

13 Leiderschap: van baas naar boegbeeld
THEMA
Sandra Ringeling
& Marianne Nannings
Intro over het thema van dit nummer.

14 Leidinggeven in ontwikkeling
THEMA / TRENDS
Trends in leiderschap: ze ontstaan eerst in de onderstroom en krijgen na verloop van tijd meer ruimte om verder te ‘ontpoppen’. Cees Sprenger geeft zijn persoonlijke top-5, waarbij ‘werken vanuit drijfveren’ aan kop gaat.

18 Investering versus rendement
THEMA / Management Development (MD)
Karin Derksen

Het ontwikkelen van managers op de werkplek moet plaatsvinden en moet maatwerk zijn, wil het zichtbaar effect hebben. Maarja, als bedrijven klagen dat MD-trajecten onvoldoende opleveren, moeten ze wel het lef hebben om het innovatief aan te gaan pakken… Karin Derksen beschrijft hoe dat kan.

20 ‘Is koppeling van materiedeskundigheid aan leiderschap een must?’
THEMA / INTERVIEW
Tjeerd de Jong & Marianne Nannings
Is het nodig dat een leider zelf inhoudelijk expert is om aan een organisatie met professionals leiding te kunnen geven? Een gesprek met Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Eindhoven

24 Successful Global Leaders
THEMA / internationaal
Nina Lazeron & Wim Galjee
Wat maakt leiders van grote internationale ondernemingen ofwel global leaders anders? Is er wel verschil met lokale leiders? En hoe ontwikkelen deze mensen zich tot global leaders? Nina Lazeron en Wim Galjee zochten het antwoord in literatuur en praktijk.

30 Leiderschapsontwikkeling bij NS
THEMA / VISIE
Mathilde Visser
Van nadruk op ‘management ten behoeve van de bedrijfsprocessen’ naar aandacht voor leiderschap. Zit daar nu echt verschil in? Ja, zegt NS. Mathilde Visser beschrijft het proces van verandering.

33 Uitgesproken
COLUMN
Robert van Noort
Wie heeft er een competentieprofiel voor autodieven?

34 Opleiden van oudere werknemers
SENIOREN
Hemmo Smit & Jaap van Lakerveld
Levensfasebewust personeelsbeleid is ‘in’.

EN VERDER :

6 – 9 Nieuws en netwerk
Actualiteiten en updates

REcensies over leiderschap

6 Leiderschap in de 21e eeuw
Dominique Haijtema
7 Slagen als leidinggevende
Michael Watkins

8 Managers, maar dan echte

Henry Mintzberg

9 Leren stimuleren

Gertjan Schuiling & Win Heine

17 / 23 / 27 / 31 Hoe selecteer je als headhunter een goede leider?
HEADHUNTERS EN LEIDERSCHAP
Monique Brummans, Edwin Smelt & Theo Lankamp
Een serie interviews over onderbuikgevoel, competenties en sekse.
– 17 In welke mate is leiderschap belangrijk voor organisaties die op zoek zijn naar nieuw (top)management?
– 23 Wat zijn de meest gevraagde leiderschapkwaliteiten?
– 27 Waar let je op bij de beoordeling of iemand leiderschapskwaliteiten in huis heeft?
– 31 Wat is absoluut noodzakelijk bij het selecteren van een leider?

39 De leider in beeld

De Favorite werkvorm
Manfred van Doorn

41 HR(D)-plein