Leren in organisaties — Jrg. 6 (november 2006) Nr. 10/11

Thema: GLOBAL LEARNING
Wat betekent ‘leren’ in internationaal perspectief? Hoe cre‘er je ‘shared values’ bij je werknemers?

3 Voor de goede verstaander
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Leren doen we overal, maar hoe?
THEMA
Robert Dollevoet

Intro over het thema van dit nummer.

14 Practice Glabal Learning at Shell / Learning challenges in an international context
THEMA
Rob Veersma


Rob Veersma is Manager Global Onbaording & Vittual Working bij Shell International en dus dagelijks werkzaam in een complexe, internationale context. Hij beschrijft hoe Shell omgaat met de uitdagingen waar het bedrijf voor staat vanuit een HRD- en lerend perspectief. Royal Dutch Shell is a truly big global organisation, operating in more than 140 countries and with worldwide 109.000 employees and with contractors in total 500.000 employees. In this article the author gives his personal impression on what is important in the way Shell is coping with her challenges from an HR and Learning perspective. This to show you an example, on how Global Learning can take place.

18 Interview met Annemieke Roobeek / Diversity en inclusiveness: drivers in business
THEMA
Robert Dollevoet

Nederland is in verandering. De samenleving wordt diverser. Dit heeft zijn effect op de samenleving zowel binnen als buiten de bedrijfspoorten. Hoe kan het bedrijfsleven hier nu mee omgaan? Hoe kunnen ze diversiteit en inclusiveness nu gebruiken in hun business? Hoe leer je hier samen mee omgaan? Hoe global is je eigen achtertuin? De redactie van Leren in Organisaties ging hierover in gesprek met Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie aan Universiteit Nyenrode en oprichter van MeetingMoreMinds.

23 Hoe leren mensen in…
WERELDBOL OF LEERBOL?
– Zuid-Afrika: the World in one country?

24 Talent Development from a global perspective
THEMA
Interview met Stephanie AsburyAls internationaal opererend bedrijf is het de kunst om universele, gedeelde waarden te cre‘ren die de business versterken. Maar hoe doe je dat? Door gebruik te maken van je human capital: je mensen! Een gesprek met Stephanie Asbury, Corporate Director Leadership Development bij Coca-Cola Enterprises Inc. Imagine: you are leading a multinational and you have to meet your challenges across the globe. How can you do your business based on the same shared values? How do you create a global framework in your business? This is where your people come in! Main question is: ‘How do you develop your talent to create shared values and do your global business?’ We asked Stephanie Asbury, Corporate Director Leadership Development of Coca-Cola Enterprises Inc.

27 Hoe leren mensen in…
WERELDBOL OF LEERBOL?
– Azi‘: Global styles of learning

28 Recensies / Leiding geven op wereldniveau
THEMA
Koos van Unen
– Leading the global Workforce, best practices from Linkage inc.
– De aarde is plat
– Megatrends Nederland

30 Virtueel werken, het kan! Samenwerken in een veranderende wereld
THEMA
Arie Baan
De uitdrukking ‘virtueel werken’ zou kunnen doen vermoeden dat het hier om iets vluchtigs gaat, een schijnwereld van werk. Het tegendeel is waar: voor een steeds grotere groep werknemers wordt het samenwerken-op-afstand met anderen, die je niet of zelden in levenden lijve ontmoet, de dagelijkse realiteit. Welk bedrijf haalt zijn beste teamleden nog bij elkaar wanneer deze verspreid zitten over de hele wereld? Nieuw is dit verschijnsel natuurlijk niet: zelfs ver v——r de dagen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd al samengewerkt op afstand. Maar het gelijktijdig en gezamenlijk uitvoeren van taken door mensen die zich op verschillende plaatsen bevinden, heeft het een nieuwe dimensie gegeven.

33 Hoe leren mensen in…
WERELDBOL OF LEERBOL?
China: Chinese learning: study and gain knowledge

34 Joseph Kessels: ‘Westen en Oosten kunnen veel van elkaar leren’
THEMA
Robert Dollevoet
Wie ‘Joseph Kessels’ zegt, denkt daarbij aan termen als kennisproductiviteit, het corporate curriculum, kennis als persoonlijke bekwaamheid, social capital en de autonome professional. De redactie van Leren in Organisaties was benieuwd hoe Joseph Kessels zijn gedachtegoed plaatst in de huidige mondiale samenleving. Is ‘kennis’ hetzelfde in Nederland als in India? Leert men in het Westen op andere wijze dan in het Oosten? Hoe zouden internationale organisaties moeten opereren als ze vestigingen opzetten in Dubai of Kaapstad? We vroegen het hem en hij gaf graag antwoord.

36 Hoe leren mensen in…
WERELDBOL OF LEERBOL?
Nederland/USA: (leer)cultuur… een blik op Nederland en Amerika.

38 Performa 2006, de beurs als leerplek
Paul Esveld
Hoe snel kan het in ons HR-wereldje gaan? Pakweg 10 jaar geleden presenteerden opleidingsorganisaties zich nog op de HR-beurs met uniforme marktkraampjes aan het publiek. De vraag: ‘Verzorgt u ook maatwerk? En doet u dat ook in-company?’ vormden toen nog dikwijls de opening van een kennismakingsgesprek met een opleidingsinstituut.

39 International HRD conference 2006 / the learning society of sustainable development
Martijn Frijters

41 Wat bezielt de jonge professional? / aandacht voor motivatie in dienstverlenende organisaties
Freek Sarink en Liselot Bomers
Jonge professionals wisselen steeds vaker en sneller van baan. De nieuwe generatie professionals voelt zich minder verbonden met de organisatie waarvoor ze werken, is niet bang voor verandering en blijft voortdurend op zoek naar meer uitdaging. Hierdoor wordt de vraag ‘hoe behoud je talent?’ steeds belangrijker voor dienstverlenende organisaties.

43 De goede verhalen vertellen
COLUMN
Joep Schouten

45 Praktijkleren faciliteren
Koos van Unen
Onder deze titel werd op 10 oktober jl. door de Hogeschool van Rotterdam (Lectoraat Versterking Beroepsonderwijs) in samenwerking met Uitgeverij Nelissen, Edutec en Bureau ConDact een symposium georganiseerd.

47 ‘Minister erkent de BTW-problematiek’
COLUMN / UITGESPROKEN
Alle de Muinck Keizer

48 Verhuisdozen zijn schatkisten
DE AANPAK
Hilde Ham