Leren in organisaties — Jrg. 6 (december 2006) Nr. 12

Thema: RENDEMENT
Welke opbrengsten haalt u uit uw training en opleiding? Zijn HR-inspanningen wel te vertalen in harde euro’s?

3 Een waardige afsluiting
REDACTIONEEL
Leontine Bibo


6 – 10 Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Rendement meten en mensen ontwikkelen: gaat dat samen?
THEMA
Jan Vriens

Intro over het thema van dit nummer.

14 Rendement / HR-mensen in ondernemersland… of ondernemers in HR-land?
THEMA
Diederick Stoel
In 1993 liet Louis van Gaal Bryan Roy vertrekken bij Ajax. In zijn optiek bracht Roy te weinig rendement. Van Gaal was zijn tijd vooruit. Hij handelde volgens de principes van de beurs en de bank: investeren en krediet verstrekken om winst te behalen. Bryan Roy, begenadigd linksbuiten en publiekslieveling, werd verbannen. Het krediet van Van Gaal was op, Roy’s ROI (result of investment) was onvoldoende. Voor een speler een droom gebroken, maar zakelijk gezien de juiste beslissing.

17 HRM in de herfst
COLUMN / UITGESPROKEN
Ron Bormans

18 Praktijk / De Success Case methode: Performance & lerend vermogen versterken
THEMA
Robert O. Brinkerhoff
Wat werkt wel en wat werkt niet rond een opleiding? Hoe kan de opbrengst van opleidingsinvesteringen groeien? De Success Case methode helpt u hierbij. U identificeert success-cases en onderzoekt ze. De methode brengt in beeld welke contextfactoren rendement be•nvloeden. Dit artikel start met een denkkader, gevolgd door de methode, de werking en de resultaten.

21 Tuinieren met de lijn
COLUMN
Jeroen Straathof

22 Effectiviteit in HRD-onderzoek
THEMA
Karin Sanders & Bob Witziers
Binnen de wereld van opleiden en leren wordt de effectiviteit van Human Resource Development (HRD) sinds de jaren negentig steeds belangrijker. Behalve het ‘wat?’ verdient ook het ‘waarom’ aandacht. Dit artikel bevat een pleidooi voor een nieuw accent in onderzoek.

25 Portfolio rationalisatie : upgrade uw opleidingen en verhoog het rendement in 10 stappen
THEMA
Diederick Stoel
Wat betekent de rendementsvraag voor bestaande opleidingsprogramma’s en -activiteiten? Portfolio rationalisatie is een proces waarin u al uw opleidingen, trainingen en andere programma’s systematisch onder de loep neemt. Stapsgewijs toetst en verbetert u de winstgevendheid. De methode hier beschreven werkt van grof naar fijn. Op deze manier zorgt u ervoor dat u snel winst boekt. We beschrijven het proces. U leest eerst het proces in vogelvlucht, daarna volgen tien afzonderlijke praktische stappen.

29 Landkaart

DE AANPAK

Drs. Caroline Koenekoop


30 Case Contact Center Interpolis: targets overtroffen met vernieuwende aanpak
THEMA
Jan Vriens

Wat begon met een bureauselectie, eindigde met een resultaatverplichting en 100% commitment. De leverancier investeerde mee en was zo ook risicodrager. Lees hier over motieven, aanpak en opbrengst.

32 Poor Expatriate ROI: the low hanging fruit for HRD
THEMA
Paolo Nagari
Do you send expatriates on international assignments? Do you realize the financial losses involved if the expatriates fail to achieve assignment objectives? This article points out a splendid opportunity for HR to add significant value to the business. By analyzing the factors influencing success and failure we can increase expatriates’ ROI by investing in cross cultural training & development. Check out this multimillion dollar opportunity.

34 Recensies / Meten van rendement
THEMA
C.M. Perkins
– Evaluating the ROI from learning
– Magic numbers for Human Resource Management
– Management Topics: Jaap Peters over Intensieve Menshouderij