Leren in organisaties — Jrg. 10 (november 2010) Nr. 11

Thema: KENNIS DELEN – SOCIALE MEDIA

KENNIS DELEN IN DE PRAKTIJK (op pagina 14, 16, 27 en 33)
Ook de praktijk mag in dit nummer niet ontbreken. Een werkneemster, een zelfstandige en twee bestuurders vertellen over de rol die sociale media in hun werk- en privŽleven speelt.

3 Bezinning op het regeerakkoord
REDACTIONEEL
Ria van Dinteren


6 – 10
Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

11 Kennis delen
THEMA / PROLOOG
Menno Lanting
Social media is hot…

12 De betekenis van connectivity voor leiderschap en kenniswerk
THEMA
Menno Lanting
Welke invloed hebben social media? Passen de huidige organisatie- en leiderschapsvormen nog wel bij de tijd waarin we leven? Dit artikel schetst de betekenis van ‘connectivity’ voor leiderschap en kenniswerk.

14 Maak een bewuste keuze

KENNIS DELEN IN DE PRAKTIJK

Sibrenne Wagenaar
Carianne Vermaak (27), vertegenwoordiger van de nieuwe generatie: “De kracht zit vooral in het goed combineren van de verschillende webtools.”

16 Passie voor online werken
KENNIS DELEN IN DE PRAKTIJK
Sibrenne Wagenaar
Floor Drees (24), freelancer, ‘blogster’ en social media fan: “Het gebruik van sociale media zit zo in mijn leven, ik kan niet zonder.”

18 Social Media: De Nieuwe Verlichting
THEMA
Jaap Peters
Auteur gaat in op ‘De Nieuwe Verlichting’, die zich kenmerkt door verbinden, ont-moeten en kennis delen in plaats van opknippen.

20 Sync-up / Over de impact van social media op leren in organisaties
THEMA / PRAKTIJK
Jos Arets & Vivian Heijnen
Voor professionals en organisaties valt de impact van social media op kennisdeling en kennisproductie niet te ontkennen. Dan is het dus zaak dat de leerfunctie gesynchroniseerd blijft met social media.

24 Kenniswerk 2.0
THEMA / OPINIE
Niel van Meeuwen
Het Nieuwe Werken, Kenniswerk 2.0 en Organisatie 2.0 zijn ontwikkelingen waar veel van verwacht wordt. Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatie- en kennisprocessen?

27 Vertrouwen als kernwaarde

KENNIS DELEN IN DE PRAKTIJK

Sibrenne Wagenaar
Jeroen Versteeg: “Probeer het gebruik van sociale media niet te controleren, want het is niet te stoppen.”

28 Kennis is nog steeds macht, maar deel het!
THEMA / PRAKTIJK
Nicoline Braat & Jelmer Letterie
IBM zet al jaren in op het gebruik van social media om kennis te delen, samenwerking tussen haar medewerkers te bevorderen en innovatie te versnellen. Een praktijkverhaal.

30 Het brein: Jan van Dijk
THEMA
Sibrenne Wagenaar & Hans Raamsdonk
Jan van Dijk, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, digitale democratie, informatieongelijkheid, privacy, veiligheid en de sociale cohesie van de maatschappij.

33 Meedoen in de dialoog
KENNIS DELEN IN DE PRAKTIJK
Sibrenne Wagenaar
Marcel Houtman, manager director bij LBi Lost Boys: “Onze website is een openwerkplaats voor onze klanten Žn voor onszelf.”

34 The 2020 Workplace
THEMA / RECENSIE
Ger Driessen
Hoe innovatieve organisaties vandaag al bezig zijn met het werven, ontwikkelen en behouden van de medewerkers van morgen.

35 Sociale media
Een greep uit …

36 Kennisdeling bij RBB-groep:De Vrijwandelzone
DE VRIJE RUIMTE
Quint Dozel

38 Sociale media voor leren tussendoor
DE VRIJE RUIMTE
Sibrenne Wagenaar & Steven van Luipen

39 Kennissen delen
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Paul Verburgt

41 Kennis delen? …ja, in honderdduizend stukjes…
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Harold Janssen

42 HR(D) Plein