Leren in organisaties — Jrg. 10 (juni/juli 2010) Nr. 6/7

Thema: KRACHTIG LEREN

3 Twitterleren
REDACTIONEEL
Ria van Dinteren


6 – 10
Nieuws & netwerk
Actualiteiten en updates

13 Proloog / Krachtig leren
THEMA KRACHTIG LEREN
JŸrg Thšlke
Wat zijn vernieuwende leerconcepten voor duurzaam leren? Hoe kun je vormgeven aan lerend veranderen, vernieuwen en samenwerken?

14 Overzicht / Innovatie van leren in organisaties
THEMA KRACHTIG LEREN
JŸrg Thšlke & AndrŽ Wierdsma
Bespreking van drie belangrijke ontwikkelingen rond het denken over de praktijk van leren in organisaties en wordt er ingegaan op de vraag ‘hoe leerprocessen daarin kunnen worden versterkt’. Krachtig leren in organisaties vraagt om uitbreiding van ons begrip over leren en het toepassen van deze inzichten in de praktijk. Leren wordt naast het stapelen van kennis steeds meer als een proces van individuele en collectieve bewustwording gezien en ge•ntegreerd in het dagelijkse (werk)leven. Het door Eliot beschreven proces van vernauwing (zie citaat) wordt daarmee teruggedraaid. Zo ontstaan ook vernieuwende leerconcepten die gericht zijn op het verhogen van individueel en collectief leren.

17 Wat is leren? En krachtig leren?
THEMA KRACHTIG LEREN
Ronald Visser
Prof. dr. Beate van der Heijden: ‘Krachtig leren vraagt om een synergetisch samenspel tussen het individu en haar omgeving’.

18 Wat is leren? En krachtig leren?
THEMA KRACHTIG LEREN
Ronald Visser
Dr. Daan Andriessen: ‘ Door bewustwording van het onbewuste kunnen mensen effectiever omgaan met veranderde omstandigheden.’

20 De krachtigste leervorm
COLUMN
Paul Verburgt

25 De ontmoeting als werkterrein / Van binding naar verbinding in organisaties
THEMA KRACHTIG LEREN / OPINIE
Morten Hjort
Vergeten verhalen spelen een rol in het persoonlijk leiderschap. De sleutel tot het nog verborgen potentieel van de leider en zijn leden is te vinden op het raakvlak van zijn levenspad en zijn professionele taken. Onze achtergrond be•nvloedt ons innerlijke kompas.

27 Wat is leren? En krachtig leren?
THEMA KRACHTIG LEREN
Ronald Visser
Prof. dr. Remy Rikers: ‘ Delibrate practice is geen quick fix. Het is zeker geen kwestie van gewoon veel oefenen.’

28 Het brein: Otto Scharmer over leren van de toekomst
THEMA KRACHTIG LEREN / INTERVIEW
Ronald C. Visser
We spreken met Otto Scharmer, senior docent aan het Massechusetts Institute of Technology, over Theorie U: het resultaat van acht jaar onderzoek en intervieuws met 150 ’thought leaders’ op het gebeid van innovatie en verandering.

30 Waarderend onderzoeken / Leren veranderen vanuit eigen kracht
THEMA KRACHTIG LEREN / PRAKTIJK
Danielle Zandee, Eugenie Winkelman & Pricella Schouten
De gangbare opvatting is dat organisatieverandering niet echt van de grond komt zonder een duidelijk gevoel van urgentie. Druk van nieuwe concurrenten, kritiek van klanten en onverwachte ontwikkelingen in de omgeving worden dan benut als aanleiding voor de benodigde transformatie. In dit artikel laten we zien hoe verandering niet alleen uit noodzaak, maar ook uit kracht en verlangen kan ontstaan.

33 Krachtig leren van binnenuit / Een leerplatform voor de HAN
THEMA KRACHTIG LEREN / PRAKTIJK
Iselien Nabben
Om de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) te ondersteunen haar ambities waar te maken is een leerplatform ingericht, dat twee uitgangspunten heeft: een sterk accent op collectief leren en het organiseren van binnenuit. In dit artikel een beschrijving van de ontwerpprincipes voor en onze ontdekkingen tijdens het opbouwen van het leerplatform (zie Thšlke en Wierdsma). Maar we starten met de collectieve uitdaging die de aanleiding vormde voor het leerplatform. Dit is geschreven vanuit het perspectief van de ‘begeleiders’. Daarnaast hebben we na een jaar het leerplatform ge‘valueerd en het College van Bestuur ge•nterviewd. Dit interview gebruiken we als illustratie voor de ontdekkingen die we deden als intern begeleiders en adviseurs.

36 Recensies / Krachtig leren
THEMA KRACHTIG LEREN
Ronald C. Visser
Leadership vrucibles (dvd)
– U-Theory: Presence in action (boek)
Aanraders:
– The Center of Creative Leadership
– The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance
Leren en Veranderen

38 De iPod maakt leren effectiever / Hebbeding groeit uit tot onderwijsinstrument
DE VRIJE RUIMTE
Marika Selis
Het gebruik van de iPod Touch in combinatie met een e-learningomgeving heeft een bijzonder positieve invloed op de structuur, de toegankelijkheid en vooral de effectiviteit van een bedrijfsopleiding. Waarom zouden trainers, studenten en bedrijven nog zonder willen?

40 Leren is doen wat je eerst gek vond
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Harold Janssen

41 America here we come! ASTD 2010: Find your Value
DE VRIJE RUIMTE
Sibrenne Wagenaar & Lizet Hoekstra
Binnen afzienbare tijd werken vijf generaties samen in een organisatie. Wat betekent dit voor de inrichting van het werk, voor leiderschap, voor talentontwikkeling en wat kan HRD hierin bijdragen? Dit waren enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kwamen op de ASTD

42 Leve de lessen van het leven
DE VRIJE RUIMTE / COLUMN
Victor Lamme

43 HR(D) Plein