Leren in ontwikkeling — Jrg. 6 (mei 2006) Nr. 5

3 Pas op voor buitenspel
REDACTIONEEL
Leontine Bibo, hoofdredacteur

6 Hoe staat het met œw vakmanschap
Silvia Blankestijn
Competentiemanagement voor trainers.
Het vak van trainer is een vak apart, dat behalve om competentieontwikkeling ook om persoonlijke ontwikkeling vraagt. Auteur vraagt zich af wat er voor nodig is om een toptrainer te kunnen worden, aan de hand van een aantal specifieke competenties.

10 Van herinstructie naar onderhoud van vakmanschap
Jasperina Copier, Lonneke Luycks en Jos Gabri‘ls
Herinstructie: een periodieke oproep om in cursusverband reeds verworven kennis en vaardigheden op te halen. In dit artikel nemen auteurs herinstructie als leeractiviteit onder de loep en kijken of dit begrip aan revisie toe is.

20 Nieuw leiderschap: mythe of realiteit?
Ria van Dinteren, Marianne Nannings
Twee redacteuren van leren in Ontwikkeling bezochten onlangs de Leiderschapsdag op De Baak, en vragen zich af wat de Nieuwe Leider in huis moet hebben; oog voor wat er om hen/haar heen gebeurt, oog voor de werknemers en oog voor de eigen beperkingen?

24 Teamopstellingen. Snel bij de kern van problemen!
Anja Brasser
In dit artikel kunt u kennis nemen van de methode systemische opstellingen, toegespitst op teams. Het fascinerende van deze methode is volgens auteur je zeer snel tot de kern van een teamprobleem kunt komen. Een beschrijving van theorie en praktijk.

Rectificatie
In nummer 2006-4 van Leren in Ontwikkeling is een storende fout geslopen in het schema ‘Voortgezette ordening’ op pagina 10. Onderstaand ziet u het schema met de juiste bijschriften in de kwadranten.

RUBRIEKEN

15 Weggaan en verdergaan
Circuit NVO2 – bestuurscolumn
Adriaan van Sandick, ex-bestuurslid NVO2

16 NVO2-dag 6 april 2006
Circuit NVO2

17 Theater-workshop
Circuit NVO2
Jan Hoogewerff

18 Zomaar ’n lid
Circuit NVO2
Tijm Corporaal

23 Luisterkijkers
FAVORIETE WERKVORM
Hilde Ham

28 Zin en onzin over organisatieverandering
Recensie
Marianne Nannings

29 Gesprekskunst voor professionals
Recensie
Joke Verplanke

30 Fasten your seatbelts!
BRANCHE IN ZICHT
Sjaak Adriaanse
Vliegen. Voor velen een jongensdroom, maar de opleidingen om die droom waar te maken zijn en blijven peperduur. Veiligheid en standaardisering zijn de sleutelwoorden.