Leren in ontwikkeling — Jrg. 6 (juni 2006) Nr. 6/7

Mini-thema: MODELLENSTRIJD
In onze samenleving lijkt het wel of we bezig zijn het Europese, Rijnlandse (management)denken te vervangen door het Anglo-Amerikaanse. Maar is dat wel goed? En zijn er nog alternatieven? En hoe werkt dat bijvoorbeeld in de universitaire wereld? Daarover dit minithema.

10 Twee pas uitgekomen boeken over ‘modellenstrijd’
MINITHEMA / Recencies
– ‘Angelsaksen versus Rijnlanders’ van Jaap Brouwer en Piet Moerman
– ‘Uitverkoren maar niet bevlogen’ van Grimbert Rost van Tonningen

12 ‘Ik denk dus wij zijn’
MINITHEMA
Kees Huijsmans
De auteur zet het Rijnlandse en Angelsaksiche model,die naar zijn mening te beperkt zijn, af tegen het Afrikaanse Ubuntu, volgens intellectuele ringen in Zuid-Afrika. “Africa’s great gift to the global world of thought”.

28 Organisatieontwikkeling door persoonlijke groei

Jan Harings & Frank van Gool
Development Centres: aanzet tot ontwikkeling, draagvlak voor verandering. Als organisatieverandering weliswaar wordt ondersteund door communicatie en training, maar individuele beperkingen of oud gedrag van medewerkers remmen de vooruitgang, dan is het Development Centre misschien een uitkomst.

34 Waarom eigenlijk?
Erik Boers & Jos Kessels
Over de waarde van filosofie in organisaties. Filosoferen is: op een afstandje naar iemands oordeel of handeling kijken. Maar wat kan een filosoof binnen een organisatiecontext bereiken? Daarover filosoferen deze auteurs.

41 Beter leren door vergeten
Natasja Loomans
Over het nut van niet onthouden. Leren is vaak synoniem aan onthouden en kunnen reproduceren. Nuttig, maar niet altijd. Soms is het effectief om dingen te vergeten, om niet steeds in dezelfde valkuilen te stappen.

RUBRIEKEN

3 Zomers
REDACTIONEEL
Leontine Bibo, hoofdredacteur

6 Stephen Covey
HELDEN !
Marco van der Padt

19 Circuit NVO2
Internationale Society for sustainable development
– Evenement ‘Vitamine E(ngagement)’
– Bijeenkomst Breinlink
– Laerning Lane 2006
– Werkgroep ‘Verandermanagement’

28 Recensies
‘Doen! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei’ van Natasja Loomans
– ‘Liever (g)een training, Op weg naar performanceverbetering’ van Arjeh Mesquita

39 Talking stick
FAVORIETE WERKVORM
Eleonoor van den Dool

44 Las Vegas aan de Rijn
Branche in zicht / MINITHEMA
Sjaak Adriaanse
De wetenschap: een loterij met veel nieten. Beschrijving van de wereld van de wetenschap, en hoe daarin de verhouding ligt tussen het Rijnlandse en Angelsaksische denken.

47 HRD-wijzer