Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (oktober 2003) Nr. 10

BEURSSPECIAL

10 ANTICYCLISCH BELEID GEVRAAGD!
Rob J.L. Visser
Tien partners van Performa over actuele ontwikkelingen. Performa 2003/22e NVO2-beurs heeft een enorme groei doorgemaakt en is dit jaar de belangrijkste beurs op het brede terrein van HRM/HRD geworden. Een goed bewijs daarvan is de brede steun die Performa heeft gekregen van alle grote brancheorganisaties en beroepsverenigingen op dit terrein. Reden voor de organisator om deze organisaties te vragen hoe zij aankijken tegen het huidige economische tij, en waar ze kansen en bedreigingen zien.

15 HR-INKOOPBELEID IN BARRE TIJDEN
Paul Esveld
De economische kilte van dit moment leidt tot ware aardverschuivingen in de wijze waarop organisaties een beroep doen op de aanbieders van HR-diensten. In dit artikel worden enkele ontwikkelingen besproken opdat de inkoper meer tools krijgt om het selectie- en inkoopproces vorm en inhoud te geven, en de aanbieder van HR-diensten beter kan inspelen op veranderend inkoopbeleid.

27 DE KENNISBALANS
Jaap van Lakerveld, Frowine den Oudendammer, Daan Stam
Inventarisatie van trends in de branche van bedrijfsopleidingen. In samenwerking met de Vetron doet PLATO, verbonden aan de Universiteit Leiden, onderzoek naar trends in het veld van bedrijfsopleidingen. Wetenschappers en aanbieders van bedrijfsopleidingen zijn al geraadpleegd. Op de Performa/NVO2-beurs worden inkopers van opleidingen naar hun mening gevraagd. Een verslag van de bevindingen tot nu toe en de werkwijze op de Performa/NVO2-beurs.

33 – 111 PERFORMA 2003
Beursprogramma van 29 en 30 oktober 2003 (Parkhal – Amsterdam RAI)
In het volgende nummer van ‘Leren in Ontwikkeling’ (Nr. 11 – november 2003) zullen nabeschouwingen worden gepubliceerd.