Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (november 2003) Nr. 11

11 PERFORMA 2003 GROTER DAN OOIT TEVOREN
NABESCHOUWING BEURS
Ondanks de economische recessie kijken de beide beursorganisatoren, NVO2 en Performa Uitgeverij, terug op een zeer succesvolle beurs. Het aantal bezoekers groeide met zo’n 5%. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de beursvloer zelfs voor het eerst dit jaar volledig ‘uitverkocht’, met 50% meer standhouders. Een breed en gevarieerd aanbod van meer dan 180 human resources aanbieders verzamelden zich gedurende twee dagen in de RAI te Amsterdam.

14 Beloning & Beleving – HR-PROFESSIONAL IS TEVREDEN MENS

NABESCHOUWING BEURS
Performa Human Resources en het Nationaal Beloningsonderzoek hebben weer onderzoek gedaan naar de materi‘le en immateri‘le waardering van HR-professionals. Op de Performa 22ste NVO2/beurs presenteerde Peter-Paul Kamerbeek zijn gasten in de arena de voornaamste uitkomsten.

17 Nationaal HRD-debat – RECESSIE EN HRD
NABESCHOUWING BEURS
Gastheer Paul Esveld, directeur van Cedeo, wees het publiek in de grote arena tijdens het Nationaal HRD-debat op de gekozen positieve insteek. Geen gejammer over de gevolgen van de recessie voor opleidingsbestedingen. Nee, de recessie biedt HRD uitgelezen kansen om het leren binnen organisatie een geweldige kwalitatieve impuls te geven.

19 ‘LEVENSLANG’: EEN UITDAGENDE OPDRACHT
NABESCHOUWING BEURS
NVO2 liet op haar congres het thema Een leven lang leren belichten door drie sprekers: Directeur van De Baak Harry Starren, huidig NVO2-voorzitter Robert van Noort en afscheidnemend NVO2-voorzitter Henk Maas. Een terugblik met ‘lessons learned’ en een oproep tot een praktisch vervolg.

28 ZINGEVING EN DUURZAAMHEID (deel 2)
Jas van Genugten en Kaas van Unen
In dit tweede deel (deel 1 verscheen in nr. 9 – september 2003) gaan auteurs dieper in op het samenwerken in een organisatie als zingevende gemeenschap, en op het begrip duurzaamheid. Ten slotte belichten zij de specifieke verantwoordelijkheden van HRD-professionals voor het bestaan van zinvolle en duurzame arbeidsrelaties.

33 COACHEN IN HET HIER EN NU
Peter Mackaay en Harry Hofman
Harry en Peter lopen tegen hun grenzen aan. Een coachingsgesprek wordt zowel door de coach als de gecoachte voorbereid. Tijdens het gesprek laat je de voorbereiding los en sluit je aan op de situatie van het moment. Wat zou er gebeuren als je strak aan de voorbereiding blijft vasthouden? En hoe doe je dat, aansluiten bij het hier en nu? Een intervisiekijkspel in 2 bedrijven.

36 NEDERLAND: KENNISLAND ZONDER KENNIS
Teun van Aken
Auteur was aanwezig bij de presentatie van de monitor op De Baak in Driebergen tijdens de Eerste Dag van de Kenniseconomie op 13 september jl., en was onder de indruk van de presentaties en de discussies. Enkele reflecties mogen in dit tijdschrift niet ontbreken.

RUBRIEKEN

7 Mobergiseren
Terzijde
Teun van Aken


8 Isabel Myers-Briggs
Helden!
Vincent van Reusel

23 Het voetbalveld als maateenheid?
Circuit NVO2

27 Coachen met het ennegram
Recencie
Hanneke Suvaal

31 De rode draad
Favoriete werkvorm
Robert van Noort

41 Brand meester
branche in zicht
Sjaak Adriaanse
Terugkoppeling van praktijk naar lesstof van levensbelang