Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (mei 2003) Nr. 5

Mini-thema: TEAM VERSUS INDIVIDU
In deze Leren in Ontwikkeling bekijken we nader hoe teamwork in zijn werk gaat. Is een team nu echt het beste middel om te leren? Of kleven er ook nadelen aan het werken in een team? Vier auteurs hebben ieder hun eigen visie op dit thema, dat bestaat uit twee artikelen en een toe passelijke recensie.

10 DE MYTHE VAN TEAMS
MINI-THEMA
Anke Baak
en Tjeu van Heck
De oude vraag: ‘Hoe kun je als manager medewerkers het beste aanstu ren, individueel of in teams?’ lijkt beslecht te zijn. Aansturen doe je via teams natuurlijk! Maar is dat optimisme over teams (en zijn de daarmee gepaard gaande eisen aan medewerkers) terecht?

15 WAAROM TEAMS NIET WERKEN
MINI-THEMA / Recensie
Thijs H. Homan
Auteurs Robbins en Finley tonen aan dat teams – met vlag en wimpel binnengehaald – zich in organisaties kunnen ontpoppen tot paarden van Troje die zeer disfunctioneel zijn, zowel voor betrokken teamle den als voor de organisatie. Het boek bespreekt de valkuilen n de oplossingen.

16 INDIVIDUELE COMPETENTIEONTWIKKELING IN EEN GROEP. Kiezen is niet altijd nodig
MINI-THEMA
Elouise van der Meulen-Kluvers
Als een werknemer zich de vraag stelt: ‘Wat is de beste manier om met mijn ontwikkeling verder te gaan?’, komt er vaak individuele coaching of een vaardigheidstraining uit de bus. Aan een training in groepsverband wordt niet gedacht. Is dat terecht?

21 GROOT NATIONAAL HRD-DEBAT
Willem Verhoeven
Op 3 april organiseerde de NVvO het ‘Groot Nationaal HRD-debat’. Auteur was aanwezig en geeft zijn meningen over de soms controversi‘le stellingen die op dit evenement naar voren kwamen.

24 ‘SFEER EN SAMENWERKING BRENGT ONS VERDER’
Interview met nieuwe NVO2-voorzitter Robert van Noort, die de komende drie jaar aan het roer van de NVO2 gaat staan om de vereniging van ‘HRD-professionals in opleiding en ontwikkeling’ door de woelige maatschappij te loodsen. Een gesprek over gedrevenheid, sfeer en samenwerken.

28 E-LEARNING, VAN HYPE NAAR VOLWASSENHEID. Deel 2: vandaag en morgen
Jan Willem Zd. Sedl‡rik
In een serie van twee artikelen schetst de auteur de situatie rondom e-learning. Het eerste deel verscheen in nr. 4 van Leren in Ontwikkeling. In dit tweede deel wordt de huidige stand van zaken belicht, en volgt een doorkijkje naar het e-learning speelveld van morgen.

RUBRIEKEN

7 Terzijde
8 Helden!
19 Circuit NVO2
27 Favoriete werkvormen
33 Branche inzicht