Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (maart 2003) Nr. 3

Thema: TRANSFER

7 Geen Human Resources
TERZIJDE
Teun van Aken

8 David A. Kolb
HELDEN !
Koos van Unen

10 Een persoonlijk motto
FAVORIETE WERKVORM
Martijn Frijters

11 DE TRANSFER-SOM: WILLEN, KUNNEN & DOEN

PROLOOG THEMA
Sandra Ringeling & Jeroen Kaldenhoven

Transfer is een bekend aandachtspunt voor het succes van trainingen en opleidingen. ‘Het in de werksituatie toepassen van geleerde kennis en vaardigheden uit de trainingssituatie’ raakt aan bijvoorbeeld de discussies over het rendement van opleiden en hoe je dat kunt meten. De transfer in al zijn gedaanten staat centraal in dit nummer van Leren in Ontwikkeling

12 DOOR WERKVORMEN NAAR RESULTATEN
THEMA
Sasja Dirkse-Hulscher & Angela Papas-Talen

‘Waarom zou ik mijn vergaderingen interactiever maken?’ ‘Wat is er mis met een beamerpresentatie?’ Dit artikel belicht drie veel voor komende werksituaties waarin het bewust gebruik van werkvormen direct effect kan hebben: trainingssituaties, vergaderingen en coachgesprekken.

16 VAN ERVARING NAAR GEDRAGSVERANDERING
THEMA
Petra van den Berg en Kees-Jan Groen
Het belang van gericht kiezen. Om ervoor te zorgen dat management-ontwikkelingsprogramma’s daadwerkelijk het volledige effect sorteren waar voor ze zijn bedoeld, zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van ervaringen op het werk. Daartoe is wel van belang dat ervaringsgericht leren op een doeltreffende manier wordt vormgegeven. Dit artikel beschrijft de belangrijkste ingredi‘nten daarvoor.

19 Bestuurscolumn
CIRCUIT NVvO

20 ASTD-conferentie
(American Society of Training and Development)
CIRCUIT NVvO

21 Zomaar ’n lid
CIRCUIT NVvO

21 EducafŽ
CIRCUIT NVvO

21 Taskforce
CIRCUIT NVvO
NVvO haakt aan bij de taskforce ‘Ouderen en Arbeid’

22 Studiedagen
CIRCUIT NVvO

24 WERKEN AAN DUURZAME GEDRAGSVERANDERING
THEMA
Cora Smit en Saskia Tjepkema
Transfer bevorderen bij coaching in organisaties. Dit artikel verkent verschillende mogelijkheden om transfer van het geleerde te borgen bij coaching. Hierbij komen eerst enkele algemene principes voor het bevorderen van transfer aan de orde. Daarna werken we die uit in aandachtspunten voor zowel voor, tijdens als na de coaching.

28 TRANSFER VAN MOBILITEITSKENNIS
THEMA
Bij DaimlerChrysler werken wereldwijd 372.000 mensen. In Nederland is de DaimlerChrysler Academy (DCA) het kennis- en expertisecentrum op het gebied van leren, ontwikkelen en kennismanagement. Een gesprek met DCA-manager Jan Rijken: op zoek naar de vertaling van organisatiedoelstellingen naar het niveau van individueel leerrendement.

31 De geheime doos
FAVORIETE WERKVORM
Yvonne Zuidgeest

32 STANDAARD OP MAAT
THEMA
Bert-Jan Koekenbier
Hoe een in-companytraining inspeelt op deelnemer en werkplek. Is een in-companytraining transferbevorderend? Klopt de verwachting dat een deelnemer aan een voor zijn bedrijf op maat gesneden training het geleerde beter naar zijn werkplek kan vertalen? Beter dan iemand die zich inschrijft voor een standaard open training? Een vergelijking.

36 The Learning Toolkit
RECENSIE
Lia Bijkerk

38 Nieuwe burgers leren oude zeden
BRANCHE IN ZICHT
Sjaak Adriaanse
Op leiding voor inburgeraars vraagt maatwerk

41 HRD-wijzer