Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (juni 2003) Nr. 6

Thema: LEREN IN CRISIS

13 CRISIS? WHAT CRISIS?
THEMA
Anjo Marcelis en Sandra Ringeling
Waar Supertramp in 1975 ons nog ironisch voorhield ‘hoezo crisis?’ lijkt de vraag thans eerder te zijn wlke crisis we precies bedoelen: regionale conflicten, lokale rampen en incidenten, economische neergang, reorganisatie, persoonlijke crisis, kies er maar ŽŽn! In dit themanummer kijken we naar de (on)mogelijkheden van het leren v˜˜r, “n en vˆn een crisis.

14 CRISISBESTRIJDING: LEREN OP NIVEAU. Oefenen met spelsimulaties
THEMA
Marcel Quanjel en Ferdinand Oort
Tijdens crises, rampen en grootschalige ongevallen moeten mensen (organisaties) onder tijdsdruk op basis van onvolledige en soms zelfs tegenstrijdige informatie beslissingen nemen. Het is dan ook haast onmogelijk een crisis foutloos te managen. Je beperkt de schade echter aanzienlijk met een adequate voorbereiding.

18 TIME-OUT! NS-regelcentrum staat stil bij afhandeling van calamiteiten
THEMA
Ed Lammerts van Bueren en Herman Bosman
De transportcontrollers in de vier regelcentra van de NS controleren of de dienstregeling voor het reizigersverkeer zonder calamiteiten (vertragingen of verstoringen) verloopt. Bij een calamiteit werd in het verleden niet altijd effectief gereageerd in de regelcentra, wat onnodige vertraging in de afhandeling kon opleveren. Tijd voor een time-out.

22 OVERLEVEN IN TIJDEN VAN CRISIS. De lerende organisatie als tool
THEMA
Marc Alen
Hoe kan de lerende organisatie ons hulpmiddelen aanreiken om beter voorbereid te zijn op een crisis en lessen te leren uit voorbije crises? Dat heeft alles te maken met richting, innovatieklimaat, individueel leren, exploitatie (uitnutten) van het geleerde en continue analyse van de omgeving.

32 DE GEZOCHTE CRISIS
THEMA
Ton Haans
De meeste mensen willen crises vermijden, ze gaan er het liefst in een grote boog omheen. Toch zijn er velen die een beroep kiezen waarin crises worden opgezocht, waarin het bestrijden van crises het dagelijks werk vormt. Hoe worden zij voorbereid op dit werk en hoe worden ze opgevangen als ze in psychosociale problemen terechtkomen?

36 RITUELEN IN CRISISSITUATIES. Geen woorden maar symbolen
THEMA
Marjo van Bergen
Rituelen kunnen als instrument dienen om individuen en groepen te ondersteunen bij het succesvol doorwerken van een crisis. Simpel, eenvoudig, bijna pretentieloos, en toch van doorslaggevend belang in een leerproces. Een verslag van het experimenteren met een combinatie van culturele antropologie, verliesverwerking en coachingstechieken.

RUBRIEKEN

7 Terzijde
8 Helden!
11 Circuit Actueel
21 Favoriete werkvormen
27 Circuit NVO2
39 Recensie
42 Branche in zicht