Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (december 2003) Nr. 12

Thema: VAKOPLEIDING

11 THEMA VAKOPLEIDING
THEMA
Er wordt wat opgeleid in dit land! Of het nu gaat om taalontwikkeling vakmanschap, rijvaardigheid, of welke bekwaamheid dan ook, soms lijkt het erop dat steeds de ene helft van het land de andere aan het instrueren is. Over alles wat met vakopleidingen te maken heeft, gaat dit themanummer van Leren in Ontwikkeling. Theoretisch n praktisch n in de volle breedte van het vakgebied, zoals u van ons gewend bent.

12 VAKMANSCHAP EN CONSTRUCTIVISME
THEMA

Johan van der Sanden
Actief en zelfstandig leren staan centraal in het denken over de vormgeving van onderwijs en opleidingen. Het constructivisme heeft hieraan een belangrijke impuls gegeven. Wat betekent dit voor de inrichting van vak opleidingen?

17 HET LEERPROCES VAN DE VAKOPLEIDER CENTRAAL!
THEMA

Marc van Rooden
In het beroepsonderwijs heeft zich een aantal grote veranderingen voltrokken. Waar vroeger de nadruk lag op het aanleren van kennis en vaardigheden, staat nu veel meer het leerproces van de deelnemer centraal. Welke gevolgen heeft dat voor de rol van de vakopleider en de leidinggevende?

20 DE HARDE REALITEIT VAN SOFT SKILLS

THEMA
Rolf Knijff
De begrippen gedrag en gedragscriteria zijn dominante concepten voor het specificeren van prestaties en bekwaamheden van werkende mensen. En daarom bij beoordeling en training, ook van vaklieden. Maar kan het begrip gedrag apart bestaan naast inhoudelijke bekwaamheden?

30 HOE ONTWERP JE EEN NIEUWE VAKOPLEIDING?
THEMA
Ans Grotendorst
Een competentiegerichte benadering. Wat verstaan we tegenwoordig onder ‘vak’ of ‘beroep’? Hoe verwerven (jonge) mensen vakbekwaamheid? Hoe en waar kunnen ze die vakbekwaamheid het best leren? Is dat leren organiseerbaar en planbaar? Dit soort vragen en meer komt in deze bijdrage aan de orde.

34 EVC ALS BRUG TUSSEN VAKOPELIDNG EN ARBEIDSMARKT
THEMA

Kees Verhaar & Lian Bastiaansen

EVC en vakopleidingen hebben alles met elkaar te maken. In dit artikel staat de vraag centraal wat de aanbieders van EVC, de vakopleidingen, kunnen betekenen voor EVC. Maar ook de omgekeerde vraag stellen we aan de orde: wat is de potenti‘le betekenis van EVC voor de vakopleidingen?


39 ICT-GEBRUIK IN VAKOPLEIDINGEN – TOEKOMSTDROOM OF REALITEIT ?

THEMA
Lisette Smit en Chris Everaard
Al jarenlang wordt er gesproken over de revoluties die ICT in het onderwijs teweeg moet brengen. De beloften als: minder handmatige administratie, tijdsbesparing en meer ‘on demand’-leermiddelen, lijken soms verre toekomstdromen. Dit artikel zet vroeger, nu en straks op een rijtje.

RUBRIEKEN:

7 Bovenzoek

TERZIJDE
Teun van Aken

8 Heraclites

HELDEN!

Leo Minnigh


15 JOB-AID, een werkhulpje

FAVORIETE WERKVORM
Ellen Bosselaar

25 Najaars ALV: terug maar vooral vooruit kijken

CIRCUIT NVO2 – BESTUURSCOLUMN

27 Workshopcyclus Coaching

CIRCUIT NVO2

28 Landelijke EVC-prijs

CIRCUIT NVO2

Elders Verworven Competenties

28 NVO2-jaarplanning

CIRCUIT NVO2

37 Coachen bij de overheid

RECENSIE

Rolien van Rijckevorse – van Dijk


42 Onderwijsreus maakt nog geen commerci‘le vuist

BRANCHE IN ZICHT

Gerard Mesman
Contractonderwijs lijkt voor ROC’s van ondergeschikt belang

45 HRD-wijzer