Leren in ontwikkeling — Jrg. 3 (april 2003) Nr. 4

7 Sustainabiliteit
terzijde
Teun van Aken

8 Schein en de (on)zin van cultuurverandering

helden!
Anke Baak

11 Voorbeeldig veranderen
recensie
Gijs Mors

12 E-LEARNING, VAN HYPE NAAR VOLWASSENHEID (1)
Jan Willem Zd. Sedl‡rik
Deze bijdrage schetst de huidige situatie rondom e-learning. Het plaatst de hype e-learning van nog maar enkele jaren terug in een realistisch perspectief door in te gaan op de toepasbaarheid van e-learning in bedrijfsituaties. In Leren in Ontwikkeling nr. 5 verschijnt het tweede deel van dit artikel.

15 Hoe overleef ik een cursus?
ingezonden
Peter Zuijdgeest

17 Wishful thinking, wishful learning
favoriete werkvormen
Peter van Veen

18 COACHEN VANUIT AUTHENTICITEIT
Harry Hofman en Peter Mackaay
Hoe geef je jezelf (als coach)? In een coachgesprek ga je vaak op zoek naar hoe een persoon vanuit zijn eigen authenticiteit in de werksituatie opereert. Maar als coach beschik je zelf ook over specifieke kwaliteiten. Hoe coach je van daaruit op authenticiteit van de gecoachte?

21 Sustainable development gaat over human resource development

Circuit NV
vO – bestuurscolumn

22 Zomaar ’n lid
Circuit NVvO

23 Introductiemiddag

Circuit NVvO
Nieuwe NVvO-leden maken kennis(sen)


24 Interview met Frouke Ringenoldus
Circuit NVvO

24 EducafŽ
Circuit NV
vO

24 Jaarplanning 2003
Circuit NV
vO

25 Dynamisch coachen
recensie
Hanneke Suvaal

27 ACTION LEARNING IN DE PRAKTIJK
Antoni Mets
De ontwikkeling van een financieel traineeprogramma. Op 1 april 2003 rondde de eerste groep financi‘le trainees van de gemeente Rotterdam hun traineeprogramma af. Twee jaar van opdrachten en opleiding zijn achter de rug. Welke ervaringen zijn er in die twee jaar nu opgedaan met het opleiden van jonge medewerkers? De auteur, zelf trainee in het programma beschrijft zijn ervaringen.

30 ‘MANAGEMENTINSTRUMENT IS GEEN KINDERSPEL’
Hilde Schumacher
Verslag van de LEGO¨ SERIOUS PLAY? conferentie. Auteur brengt twee dagen door met zo’n vijftig ‘collega’s’: organisatieadviseurs, facilitators, coaches uit verschillende landen van Europa. Een zeer gevarieerd gezelschap met een specifieke vraag: Hoe krijg je managers zover dat ze met LEOG-steentjes gaan spelen?

33 Straks, sales en solderen
branche in zicht
Sjaak Adriaanse
Moderne edelsmid combineert creativiteit, ondernemerschap en techniek

36 HRD-wijzer