Leren in ontwikkeling — Jrg. 2 ( oktober 2002) Nr. 10

Thema: ZINGEVING

14 DE GROEISLINGER – Integraal sturen in organisaties
Frans van der Hoogte
In vakbladen en boeken buitelen ‘nieuwe’ modellen en theorie‘n over elkaar heen. Veel ‘vernieuwingen’ blijken in de praktijk echter maar mondjesmaat te worden toegepast of worden na korte tijd terzijde gelegd. Ook het werk van de meeste trainers en opleiders ondergaat minder veranderingen dan de vakliteratuur suggereert. Het is dus de moeite waard om te zoeken naar de achtergronden van dit ‘conservatisme’.

21 CO-CREATIE VAN BETEKENIS IN EEN MEERVOUDIGE WERELD

AndrŽ Wierdsma

Deze bijdrage gaat over de relatie tussen ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’. De systeemwereld, met zijn strategische doelen, kan ervoor gaan zorgen dat individuen meer gewaardeerd gaan worden om wat ze doen in plaats om wat ze zijn. De persoonlijke leefwereld wordt dan bedreigd. Maar ook de systeemwereld loopt gevaar als hij niet meer kan voldoen aan de ontwikkelingseisen die het individu stelt.

31 DE AMBIVALENTIE VAN HET KWAADAARDIGE

Joep P.M. Schrijvers
Dit is een enigszins verkorte versie van de Vanwoodman-lezing, die Joep Schrijvers op 31 mei jl. hield in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zijn stelling: we komen in de gevarenzone als we, in onze behoefte om politiek correct te zijn, het kwaadaardige in onszelf en in anderen niet meer zien. Dat geldt in de politiek, maar ook in de kunst en in ons dagelijks werk als HRD-professional.

37 WAT WIL JE WL? – Het verschil tussen denken in schaarste en denken in overvloed

Sjaak Adriaanse

Het thema Zingeving zou gesneden koek moeten zijn voor trainers en coaches in veranderingstrajecten. Koos van Unen had Caroline Boogaard, Marjo Korrel, Margriet Schut en Tiny Vinke aan tafel en vroeg hun visies op de rol van de trainer bij onder andere de spirituele ontwikkeling van hun deelnemers, en op de betekenis van zingeving in hun eigen werk.

RUBRIEKEN
7 Terzijde
8 Helden!
11 Circuit actueel
19 Recensie
25 Circuit NVvO
29 Favoriete werkvorm
35 Bij zinnen