Kleuters en ik — Jrg. 36 (september-oktober-november 2019) nr. 1

Thema: Geweld(ig) gedrag

02 Blijf de geweldige kleuter zien
Els Menu

03 Als IK boos ben, wil ik…
Marc Papanikitas

04 Kleutergeweld, geweldige kleuter
Els Menu
interview met dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut

09 Constructief omgaan met moeilijk gedrag
Daisy Boonen

15 Doekatern : de vijf cirkels van verbondenheid
Veerle de Winter en Els Menu

19 Kinderen laten zich kennenĀ  in hun creatief handelen
Leen Slootmaeckers

24 Rust brengen door een prikkelarme klasinrichting
Stephanie Marnef

27 Geweldige boeken

28 Tien (buiten)gewone kleutertips
Nelleke Couder

31 De ontploffing
Marc Papanikitas