Kleuters en ik — Jrg. 33 (maart-april-mei 2017) nr. 3

01 Zorg op school, het is met wat!

02 Lezersbrief

03 Zorg op kleutermaat

09 Het verhaal van Dryss

11 Meer spel in zorg graag!

15 Doekatern: Zorgen voor elkaar

19 Zorg voor de ouders, meer zorg voor de kinderen!

22 Release thet force! Een Europese oproep…

26 Praten over boeken

27 Het M-decreet, één jaar later

29 Ons Cathy

32 Muurschilderingen…