Kleuters en ik — Jrg. 30 (maart/april/mei 2014) nr. 3

  • Geef ouders een stem
  • De eerste schooldag: een ouder vertelt
  • Ouder betrokkenheid
  • Ouders in de klas
  • Doekatern: Prentenboeken over … thuis
  • MijnPortret
  • Het kind in beeld
  • ‘Eens eventjes hier zo zijn’
  • Een vlieg in de klas