Kleuters en ik — Jrg. 29 (maart / april / mei 2013) Nr. 3

1 Risico’s (leren) nemen
Redactioneel
Tine Liekens

2 Dat is kicken, man! / Kinderen leren omgaan met risico

ONDERZOEK
Leene Leyssen, Lieve Smets, Anja Vanderspikken, Els Bertrands
In dit artikel gaan de auteurs in op de betekenis en impact van risicocompetentie bij jonge kinderen en illustreren we met praktijkvoorbeelden uit het onderzoek Riscki hoe je als leerkracht of begeleider kinderen kunt ondersteunen in het leren omgaan met risico.


7 Hup, … naar buiten!
PRAKTIJKVERHAAL
Sandra Vandenschrieck
Juf Sandra, kleuterleidster van de eerste (graad)klas in De Pit in Wespelaar, is overtuigd van de meerwaarde van buitenspel en zet mee haar schouders onder de (her)inrichting van de speelplaats van de school. Ook in haar dagelijkse klaswerking integreert ze de buitenruimte hoe langer hoe meer. En met succes: de kleuters zijn wildenthousiast! Een verslag van haar succesvolle zoektocht naar verrijkend buitenspel.

12 Werken aan kwaliteit via welbevinden en betrokkenheid / Aan de slag met het zelfevaluatie-instrument ZiKo
PRAKTIJK
Bart Declercq
In het kader van een samenwerkingsverband tussen CEGO en Milton Keynes (UK) kon CEGO in het schoolhaar 2009-2010 een onderzoek uitvoeren in een vijftigtal kleuterscholen. Hiervoor werden deze scholen in de loop van dat schooljaar drie keer geobserveerd met het ZiKo-instrument. Door met ZiKo te werken namen telkens zowel het welbevinden als de betrokkenheid van de kleuters betekenisvol toe. Ook de kwaliteit van de leeromgeving steeg. Dit onderzoek kaderde in een ruimer begeleidingstraject, waarbij kleuterscholen het ZiKo-instrument in hun werking integreerden. Juf Fiona vertelt hoe haar kleuterschool precies met ZiKo aan de slag is gegaan en wat het resultaat is: de dagindeling werd omgegooid, de spelmaterialen beperkt en toegankelijker gemaakt, de infrastructuur werd aangepast… Met als gevolg: blije en betrokken kleuters, en leerkrachten vol zelfvertrouwen!

15 Klein en fijn / Speelse activiteiten om de fijne motoriek te stimuleren
DOEKATERN
An Van Emelen
I
n deze doekatern willen we de dagelijkse toepassing van fijne motoriek in de kijker zetten. Speelse en leuke activiteiten die ook gemakkelijk thuis uit te voeren zijn en die de fijnmotorische ontwikkeling stimuleren.

22 Een grote sprong, ook voor de juf!
DREMPELVREES
Lenny Nauwelaerts
Juf Lenny is sinds een aantal jaren kleuterjuf bij 4- en 5-jarige kleuters in Haacht. Ze schrijft voor ons haar ervaringen neer als juf die de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar mee in goede banen wil leiden. Hoe ze zich bij deze taken voelt, welke drempelverlagende initiatieven de school als team onderneemt en de waarde om ook als leerkrachten voor elkaar te zorgen en elkaar te begrijpen.

26 Peuterproject met appels / Vanuit beeldend werken taal stimuleren, en nog veel meer…
PRAKTIJKVERHAAL
Kris Van den Broeck
Mijn peuters komen zo’n beetje van overal. Uit Pakistan, Amerika, Marokko, Itali‘, Nigeria,… Volledig anderstalige gezinnen, maar ook taalgemengde gezinnen waarbij ŽŽn van de ouders Nederlandstalig is. Bij veel kinderen is het Nederlands bij het instappen op school nog zeer miniem, soms zelfs nihil. Dus ’taalaanbod’ en ’taalstimulering’ zijn een constant aandachtspunt in mijn klasje. Beeldend werken om hun taal te stimuleren is een goede invalshoek: terwijl ze aan het knippen, schilderen, tekenen, kleven,… zijn, praten we.

32 Ella trekt erop uit
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek