Kleuters en ik — Jrg. 29 (juni / juli / augustus 2013) Nr. 4

1 Lekker wild!
Redactioneel
Tine Liekens

2 Stem je aanpak af op de jongens
ONDERZOEK
Els Menu
In het kleuteronderwijs hebben (vrouwelijke) kleuteronderwijzers soms moeite met het gedrag van jongens. Ze rennen veel, doen wilde dingen, schreeuwen, zijn stoeierig en kunnen dingen kapot maken. Actief, luidruchtig, agressie, uitdagend,… zijn woorden die leerkrachten wel eens durven gebruiken wanneer ze het gedrag van jongens beschrijven. Hoe komt het dat jongens vaak een ander voorkeursgedrag vertonen dan meisjes? En hoe ga je hier als leerkracht best mee om? Kennis over genderverschillen, voorkeursgedrag, hormonale aanleg en hersenen kunnen kleuteronderwijzers zeker helpen om ‘drukke’ jongens beter te begrijpen en te begeleiden.

7 Onze peuterpagina: ‘Vind ik leuk!’
PRAKTIJK
Kris Van den Broeck
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons privŽleven, en steeds meer scholen springen mee op de digitale kar. Wat is de meerwaarde van deze communicatieplatformen? hoe kunnen ze bijdragen aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en hun ouders? Hoe en waarvoor gebruik je ze best? Wat zijn de mogelijke valkuilen? Het peuterklasje van juf Kris heeft al ruim een jaar een eigen facebookpagina die ze dagelijks bijwerkt. Op weekbasis houdt ze een klasblog bij, gelinkt aan de website van de school. Hoe zij het aanpakt, lees je in onderstaand artikel. Wij vinden het alvast … leuk!

11 Handen uit de mouwen … wij gaan bouwen!
PRAKTIJK
Sven De Jongh
Uitdagende technisch gerichte activiteiten spreken kinderen heel erg aan, maar het is niet altijd gemakkelijk om ze te bedenken en ze daarna ook succesvol uit te voeren. Sven De Jongh, kleuterleider in Etterbeek, bruist van de idee‘n op dit vlak. Hij geeft de kinderen veel vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, en daagt hen uit problemen zelf aan te pakken en op te lossen. In dit artikel lees je hoe hij een project rond bouwen met zijn kleuters heeft gerealiseerd.

15 Doekatern: Stoeispelen en bewegingshoeken
DOEKATERN
Inne Jackers, Els Menu, An Van Emelen
Als je aan kleuteronderwijzers vraagt: “Wat is typisch gedrag van jongens in de kleuterklas?”, dan geven ze (bijna) allemaal ŽŽn of meer van volgende antwoorden: “Ze zijn drukker, wilder, vechten graag, willen altijd superhelden zijn, actiever, vooral ge•nteresseerd in auto en bouwhoek,…”. Vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen we vandaag aantonen dat de gemiddelde jongen meestal actiever, beweeglijker en drukker is dan het gemiddelde meisje. Onderzoek toont ook aan dat kleuteronderwijzers niet altijd een gepast aanbod geven om tegemoet te komen aan deze bewegingsdrang van hun jongens. Met deze doekatern willen we een aanzet geven om in of buiten je kleuterklas bewegingsruimte te voorzien voor jouw kleuters.

19 Van slaapstenen tot diamanten
PRAKTIJK
Astrid Neuckermans
Toen haar 4- en 5 jarige kleuters voorstelden om rond stenen te werken, dacht juf Astrid dat dit project zou uitmonden in een bouwproject: bakstenen, huizen bouwen, … maar niets was minder waar! Het werd een heel leerrijk en gevarieerd project, waarbij heel wat onverwachte facetten van stenen aan bod kwamen.

23 Groeien in talenten

DREMPELVREES
Juf Dorien & Ivan Van Gucht
In de vorige drie nummers van Kleuters & ik kreeg je praktijkverhalen te lezen over hoe kleuterjuffen in de derde kleuterklas de drempel naar het eerste leerjaar proberen te verkleinen. In dit nummer geven we het woord aan een leerkracht in het eerste leerjaar, want ook daar gebeuren heel wat inspanningen om de drempel te verkleinen. Zo is juf Dorien uit Aarschot bijvoorbeeld heel bewust afgestapt van het overwegend klassikaal werken. De kinderen krijgen er de kans om op eigen tempo in hun talenten te groeien. Een verslag van de eerste schoolweken in haar kabouterklasje…

27 Met het CEGO naar de Cara•ben!
INTERNATIONAAL
Els Menu
In 2012 werd het CEGO uitgenodigd om op het eiland Saba in de Cara•ben het ZiKo-instrument (Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang) te komen voorstellen en coachen. Els Menu, vormingsmedewerker bij het CEGO en onderwijskundige, ging in mei 2012 voor het eerst aan de slag in het dagverblijf Laura Linzey. Tijdens deze eerste kennismaking leerden de ’teachers’, zoals ze daar de kinderverzorgsters noemen, betrokkenheid en welbevinden herkennen en observeren. Dit jaar werd Els opnieuw uitgenodigd voor een verdere opvolging en coaching en volgend jaar zal ze ook kleuterjuffen begeleiden. Dit is haar verslag van een ‘buitengewone ervaring’ in een ‘buitengewone omgeving’.

31 Zin in een uitdaging? Win de KLIK-award!
WEDSTRIJD
De redactie

32 Yessss, … een doos!
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek