Kleuters en ik — Jrg. 29 (dec. 2012 / jan. / febr. 2013) Nr. 2

1 Bruggen bouwen
Redactioneel
Tine Liekens

2 Buitenschoolse opvang: veel meer dan kinderen opvangen!

OPLEIDING
Caroline Detavernier
Iedere dag weer opnieuw stappen kleuters en lagere schoolkinderen soms al heel vroeg de kinderopvang binnen. En vaak is het al weer donker als de laatste de deur uitgaat. Voor sommige kinderen en ouders een noodzakelijk kwaad, maar voor vele kinderen ook de leuke start of afsluiter van de schooldag. Je kan er wakker worden, je ochtendhumeur ventileren, huilen, kijken, dollen, praten, niksen, samen naar school gaan, huiswerk maken, ruzie en vrienden maken. Maar je wil er vooral spelen en een stukje ’thuis’ komen… Thuiskomen bij mensen, begeleiders die je ‘opvangen’ en onthalen zoals je bent met alles wat in je rugzak zit!

6 Piepjonge sterrenkoks… ‘Chez Jules’
PRAKTIJKVERHAAL
Nathalie Van Hoecke
Enthousiasme voor een onderwerp kan bruggen bouwen en bergen verzetten. Juf Nathalie ervaarde dit meer dan ooit toen ze met haar jongste kleuters het thema ‘restaurant’ opbouwde. Het enthousiasme van de kleuters voor het project bleek bijna onuitputtelijk, en als toemaatje verstevigde de concrete uitwerking ervan de band met de ouders. Op de vraag hoe ze zoiets heeft kunnen verwezenlijken met zulke jonge kinderen, antwoordt juf Nathalie: ”Heel eenvoudig. Je moet in je kinderen geloven. Kinderen hebben de capaciteit om veel en vlug op te nemen. Maak je kleuters niet kleiner dan dat ze zijn, ze kunnen vaak meer aan dan je zelf zou verwachten. Heb dus vertrouwen in je kinderen en vertrouw ook jezelf!” Het verslag van een meer dan geslaagd project.

11 Een brug slaan naar het eerste leerjaar
DREMPELVREES
Kris van den Broeck
Alle ‘eerste dingen’ hebben drempels. Op school zijn dat ervaringen als met de klas gaan zwemmen, de grote speelplaats, boterhammetjes uit een brooddoos opeten in de eetzaal, naar school gaan met de bus, in de voor- of naschoolse opvang blijven,… In het vorige nummer sneden we de overgang aan van de kleuterschool naar de lagere school al algemeen aan. In dit tweede artikel focussen we op de beleving van leerkrachten en schoolteams rond dit onderwerp.

15 Dozen, dozen en nog meer dozen (2)
DOEKATERN
Inne Jackers & An Van Emelen
Dozen blijven verbazen. Ook in deze doekatern willen we de vele mogelijkheden van dozen in de klas in de kijker zetten. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk: dozen in de knutselhoek, dozen in de onthaalhoek, dozen als toonmuur, dozen bij de zandbak,… Dozen in de hoeken nodigen uit tot andere spelmogelijkheden en zetten kleuters aan tot persoonlijk en creatief spel.

19 Van GOKnaar SES-lestijden…
ZORGBELEID
Gerda Bruneel & Machteld Verhelst
Vanaf dit schooljaar worden de lestijden anders berekend. De vroegere GOK-uren* worden SES-lestijden*, en zijn ge•ntegreerd in het totale lestijdenpakket. Betekent dat dan dat GOK afgeschaft wordt? Zeker niet! Het werken aan gelijke onderwijskansen blijft belangrijker dan ooit. Kleuterscholen worden ook beter omkaderd: veel kleuterscholen krijgen er uren bij. Het ligt dan voor de hand dat de kleuterklassen kleiner worden, maar kleinere kleuterklassen zijn geen doel op zich; de verhoging van de kwaliteit van het kleuteronderwijs wel. In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen, het werken aan GOK in de kleuterschool en de inzet van de bijgekomen uren.
* GOK (Gelijke Onderwijskansen)
*
SES (Sociaal-Economische Status)

25 Comment a va? I’m fine!
TAAL
Els Bertrands, An Van Emelen, Rina Van Dormael, Anneleen Dekkers & Kris van den Broeck
Talensensibilisering staat al een aantal jaren hoog op de beleidsagenda van ministers van Onderwijs. Maar hoe realiseer je dit in de kleuterklas? Wat doe je als je zelf geen talenknobbel hebt? Moet je wel iets met vreemde talen doen als er geen anderstalig kind in jouw klas zit? Of moet je net zoals in de lagere school een methode voor vreemde talen aanschaffen in het kleuteronderwijs? In dit artikel laten we vier kleuteronderwijzers aan het woord. Uit hun verhaal halen we telkens een begrip dat in taalonderwijs belangrijk is.

30 De CEGO-zomercursus
CEGO
Inne Jackers
Eind augustus 2012 vond naar goede jaarlijkse gewoonte de zomercursus van het CEGO plaats. Dit jaar was het overkoepelende thema Maak het verschil!’ Een groep van 45 leerkrachten uit het kleuteronderwijs en het eerste en tweede leerjaar namen deel. Tijdens deze intense persoonlijke vorming gingen de deelnemers stilstaan bij hun eigen kracht en meerwaarde als leerkracht, en werden ze zich bewuster van de impact die ze op hun kleuters kunnen hebben. Samen hebben we er een inspirerende tweedaagse van gemaakt. Een impressie!

32 Juf is twee keer jarig
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek