Kleuters en ik — Jrg. 27 (dec. 2010 / jan. / febr. 2011) Nr. 2

1 Prettige feesten!
Redactioneel
Bart Declerq

2 De topjes van de wereld
PRAKTIJKVERHAAL
Astrid Neuckermans
De sneeuw die na de kerstvakantie is blijven liggen, zorgt voor hartverwarmende taferelen op de speelplaats. Lang geleden dat ik grote en kleine kinderen met zoveel plezier samen zag spelen!
Helemaal boven op de wereldbol is de Noordpool, daar wonen de ijsberen. En helemaal beneden is de Zuidpool. Daar wonen de pingu•ns. “Ze wonen dus op de topjes van de wereld.”

4 Schaatsen in de klas
PRAKTIJKVERHAAL
Griet Hendrickx
Dat sneeuw het enthousiasme en de ondernemingszin van kinderen prikkelt, merkt ook juf Griet. “Nu de winter zo overduidelijk aanwezig is, probeer ik met de kleuters zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Daar voelen, zien, ruiken en horen ze de winter echt.” Maar winter buiten vinden sommige kleuters niet genoeg: ze willen ook binnen kunnen schaatsen…
Al gauw wordt duidelijk wat er gebeurt als je sneeuw naar een warme klas brengt. Binnen op ‘echt’ ijs schaatsen, zal niet lukken.

6 Was onze tovenaar in de klas vandaag?
PERSPECTIEF NEMEN
Rita Huysmans
Hoe ‘maken’ ze het, de kleuters in je klas? Hoe gaat het met de juf? Het is een vraag die we vaak horen en meestal beantwoorden we snel met ‘goed’. Maar wat betekent dat? Ken je de kleuters en welke bril zet je op om naar hen te kijken? Kijken naar en welbevinden en betrokkenheid scoren is een eerste stap. En wat dan? Wat doe je dan met de interpretatie van de gegevens? Casusbespreking.
De vaststelling dat ik nog maar weinig zicht heb op Dries maakt me bezorgd. Geef ik hem wel voldoende kansen om zich optimaal te ontwikkelen? / Het is alsof ik door tien vensters naar mijn eigen verhaal kijk! / Door met meerder mensen naar het verhaal van Dries te kijken, heb ik een bredere en betere kijk gekregen. Ik kijk nu door een andere briel naar Dries.

11 Een venster op de wereld! De do’s en dont’s voor mondiale vorming in de kleuterklas.
MONDIALE VORMING
Liesbeth Van Den Abeele
Een Afrika-week in de klas, een project over Mexico, een schoolfeest met als thema ‘Red de aarde!’, … het klinkt wellicht bekend in de oren. Tegenwoordig is het belangrijk om kleuters op te voeden tot wereldburgers.
Prenten die tien jaar geleden actueel waren, zijn dat nu niet meer.

14 “De kleuterkoffer ‘Ayou NŽnŽ’ van Djapo is fantastisch!”
MONDIALE VORMING
Magda Cortvriend
“Problemen schetsen vind ik veel te moeilijk voor de jongste kleuters, maar ik wilde hen wel laten kennismaken met de leefwereld van kinderen in andere landen.”

15 Wind en storm
DOEKATERN
Inne Jackers & An van Emelen
Wind is bewegende lucht. De windlaat een valg wapperen, de wind beweegt het hoge gras, hij laat blaadjes aan een boom ritselen, hij blaast de was aan de waslijn droog, … Met de wind kun je veel doen. Deze doekatern bestaat uit een aantal tekeningen. De bedoeling is dat je de tekeningen vergroot, kopieert en ophangt of meeneemt naar de speelplaats. Ze reiken de kleuters idee‘n aan over wat ze zelf allemaal met de wind kunnen doen. Veel plezier!
– Wind ervaren
– Hoe sterk is de wind
– Een windzak maken
– Spel met de parachute
– Een wensboom met linten

19 Perspectief nemen
PERSPECTIEF NEMEN
Ludo Heylen
We laten ons graag meeslepen door een romantische film en we stellen ons meelevend op wanneer iemand in de put zit. Dat empatisch vermogen is iedereen gegeven, ook al is het nog niet aanwezig bij erg jonge kinderen en heeft niet iedereen evenveel empatisch vermogen. In kader (pag. 21): De stadia van sociaal perspectief nemen (Walker, 1980; Selman, 1980).

24 De doos reist de wereld rond
EGO IN DE WERELD
Bart Declercq
Je weet dat een spin niet gevaarlijk is (de theorie), maar toch pak je ze niet vast (de praktijk). Jonge kinderen spelenderwijs beter leren omgaan met gevoelens: dat is in een notendop het doel van ‘De Doos vol Gevoelens’.
– Weten of voelen?
– Computers en baby’s
– Basisgevoelens.
– ‘Hopla-koffer’

26 Talent ontdekken begint bij jezelf
TALENTEN
Martine Bosch
“Een talent is een groeipotentieel, een kiem waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die – mits veel motivatie en stimulansen – kansen bevat om uit te groeien tot een bijzonder iets.” Zo omschrijven de medewerkers van het project ‘Proeftuin Talentenportfolio’ van het LOP (Lokaal Overlegplatform) Aarschot het begrip ’talent’. Binnen dat project kreeg Martine Bosch de kans om als stagiaire mee te werken in een school met heel wat GOK-leerlingen (Wet Gelijke Onderwijskansen – Belgi‘). Haar opdracht bestond erin om de kleuters te helpen om hun talenten te ontdekken, op die manier hun zelfvertrouwen te versterken en hun kansen naar de toekomst toe te vergroten.

30 Oei, ik groei! (of toch niet?)
PRAKTIJKVERHAAL
Astrid Neuckermans & Trien Bogaerts
De oudste kleuters vertrokken voor drie dagen op bosklassen. Mon (3) vond het helemaal niet leuk dat zijn grote broer vertrok. “Ik ga ook op bosklassen”, vertelde hij trots in de kring.

32 Kleine zus, grote broer
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
Ella en Robbe, kleine zus en grote broer. Twee dikke vrienden. Kleine zus wordt groot, want Ella mag naar de peuterklas. Ze heeft er zo naar uitgekeken. Samen met haar grote broer naar school, samen fijn.