Kleuters en ik — Jrg. 26 (sept. / okt. / nov. 2009) Nr. 1

1 Een goeie start
Redactioneel
Bart Declerq

2 Juuuuuf! Is de computer open?
ICT IN DE KLEUTERKLAS
Anneleen Dekkers
Vlot kunnen omgaan met een computer: het is niet langer het exclusieve terrein van volwassenen. De tijd dat we pas in onze job met dit toestel in aanraking kwamen, ligt ver achter ons. In de meeste huishoudens is de computer onmisbaar geworden om te ontspannen, te communiceren of om informatie op te zoeken. De leeftijd waarop we daarmee beginnen, is de laatste jaren ook drastisch verschoven: het beeld van een driejarige achter een computer verbaast ons al lang niet meer. Dat was tien jaar geleden wel anders!

6 Face (in) the Mirror
KLEUTERS EN ZELFBEELD
Nelson Hoedekie
We zijn ons gezicht. Elk gezicht is uniek en op elk ogenblik anders. Bovendien zien we ons eigen gezicht niet. Toch kunnen we onszelf herkennen. We zien dan overeenkomsten met een beeld waarmee we onszelf identificeren. Maar omdat ons gezicht als een blinde vlek aan ons oog onttrokken blijft, kunnen we de constructie van dit beeld slechts baseren op informatie die we onrechtstreeks over ons gezicht te weten komen.

10 Taalmapjes in de kleuterklas
TAALSIMULERING
Marleen Ost
In het klasje van juf Ann merkte een pientere kleuter op: “Een roos en een doos lijken helemaal niet op elkaar hŽ juf, maar ze klinken wel hetzelfde.” Kleuters die dit doorhebben, hebben een belangrijke eerste stap gezet naar de ontwikkeling van taalbewustzijn. Om dat bewustzijn te ontwikkelen, is het van belang dat de leerkracht een grote variatie aan taalspelletjes voorziet in de kleuterklas. Taalmapjes zijn daarbij een prima hulpmiddel. Zie ook op faceinthemirror.be

15 Hoeken op de speelplaats
DOEKATERN
Astrid Neuckermans, Inne Jackers, Bart Declerq
Maandelijks houden wij op school een kinderraad. Twee afgevaardigden van elke klas komen dan met een begeleider samen om voorstellen en opmerkingen te bespreken. Alles kan aan bod komen. De kinderen doen voorstellen en de begeleider speelt ze door aan het team. Er wordt bekeken in welke mate we erop in kunnen gaan.

19 De kracht van beelddenken
BEELDDENKEN
Magda Jacobs, Tineke Labrujre
“Denken is denken“. Bijna niemand twijfelt aan de uitspraak dat we allemaal op een andere manier denken. Freud en Jung hadden het er ook al over. In onze hersenen verlopen alle denkprocessen overeenkomstig, maar ze zijn niet identiek. Ze zijn afhankelijk van de aard van het zintuig waarmee de informatie wordt ingewonnen en waarmee het denkhandelen zich bij voorkeur voltrekt.

22 De kriebeldiertjesbak
KLEUTERINTERESSE
Ilse Aerden, Bea Plessers
De kriebeldiertjesbak is gewoon een grote plastieken bak. Eigenlijk is het een aquarium, maar er zitten geen vissen in. Er is ook een bak voor schildpadden (met een eilandje), een vergrootglas, enkele kleine potjes met deksel, pincetten… en het grote insectenboek. Wanneer kinderen een of ander insect vinden, zijn deze materialen steeds beschikbaar. Kinderen vinden insecten erg fascinerend en kunnen er uren naar kijken.

24 We stegen met een zucht…
ADEMTUSSENDOORTJES
Mieke Cox
Ademen gebeurt vaak op een verkeerde manier. Bij kinderen zit de ademhaling vaak hoog in de borst en is ze soms oppervlakkig, waardoor de energie niet op de juiste manier door hun lichaam stroomt. Ademen is niet alleen een proces van de longen, maar ook een van lichaam en geest. Veel lichamelijke en emotionele klachten waar kinderen last van hebben, kunnen verlicht worden door een juiste ademhaling.

28 Hakke-hakke-tuut-tuut, weg zijn wij…
An Jacobs
Siebe, een dynamische kerel van vijf jaar, speelt dolgraag met treinen. Lieve De Backer, kleuterjuf van de ballonnenklas, moedigt Siebe aan in zijn spel. Hij speelt op de mat en laat het treintje een hobbelig parcours met houten blokken afleggen tot plots … krak … er een wiel afbreekt. “Oei, wat nu?” zegt Siebe. “Dat moet ik repareren.”

30 Jongens zijn meer op techniek gericht dan meisjes
TECHNOLOGIE
Tine Liekens
Vrouwelijke leerkrachten vinden het vaak moeilijker dan mannelijke om rond techniek te werken in de klaspraktijk. Dat hoeft ons niet te verwonderen: jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat mannelijke hersenen eerder gericht zijn op het oplossen van technische en wiskundige problemen en dat vrouwelijke hersenen dan weer vlotter met talige en sociaal-emotionele problemen overweg kunnen.

31 Zomercursus
An van Emelen & Inne Jackers
Fotoreportage.

32 Een plas aan mijn voetjes
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
Robbe komt vrolijk naar de peuterklas. De grote zandtafel is zijn lievelingsplekje. “Kom je mee verfhandjes stempelen, Robbe?”, vraag ik.