Kleuters en ik — Jrg. 25 (sept. / okt. / nov. 2008) Nr. 1

1 “… Kleuters & Ik, het enige blad in Vlaanderen voor en door kleuterleid(st)ers, opvoeders en docenten. …”
Redactioneel
Bart Declercq & Julia Moons

2 Projectboeken, bewaarmappen, allesboeken: portfolio in de kleuterklas
PORTFOLIO
Mieke Daems & Sandra Hansen
Werken met een portfolio kan op heel verschillende manieren vorm krijgen. Het belangrijkste is dat het basisprincipe van inspraak van de kinderen bewaard blijft. De kinderen krijgen waardering voor hun werk en hun mening en de leerkracht krijgt extra input voor je kindvolgsysteem, rechtstreeks uit je bewaarmappen van nu.


6 Schoenendozenactie
PROJECT
Ilse Vermeulen, Mieke Daems & Rina Vandormael
Spelen zonder speelgoed…

9 Tiktak, tiktak, tiktak … het succesverhaal van een creatieve kleuterleidster
ACTIVITEIT
Greet SacrŽ, Astrid Neuckermans & Bart Declercq
Herinner je je het tv-programma nog met schapen die ronddraaiden in een huisje…? De peuters in onze school verslinden ‘Tik Tak’ bijna dagelijks, maar dan niet voor een scherm, maar in levende lijve! ƒn met open mond!

11 Ondernemingszin leidt tot verbondenheid
ONDERNEMEN
Ellen de Haan
De wereld van kinderen anno 2008 verschilt in veel opzichten van de wereld waarin hun ouders opgroeiden. Wat toen spannend was, is nu saai. Het is ook te verwachten dat veel opvattingen, ervaringen en aannames die ouders nu hebben, in de toekomst niet meer zullen gelden of achterhaald zullen zijn. Hoe kunnen ouders hun kinderen voorbereiden op een toekomst waarvan ze nog niet weten hoe die eruit zal zien? Over ondernemingszin…

15 26 letters en dan …
DOEKATERN
Rina Vandormael
Voor kinderen is het belangrijk dat ze de functie ontdekken van de tekens die wij letters noemen voor ze de stap zetten naar het leren lezen. Daarom laten we hen op allerlei manieren ervaren dat je met letters en woorden kunt communiceren.

19 De school voor de toekomst
school voor de toekomst
Ludo Heylen
In elke klas zitten steeds meer kinderen met specifieke problemen: soms zijn het leerproblemen, soms sociale problemen, vaak emotionele problemen. Het is duidelijk dat iedere klas al gauw een verzameling wordt van kinderen die zeer specifiek opgevolgd moeten worden. Leerkrachten raken daardoor soms het noorden kwijt. Ondanks een hele reeks inspanningen lijkt het probleem alleen maar groter te worden. We maken een korte situatieschets.

25 Je eigen hoekenverhaal: de boekenhoek
hoeken: de boekenhoek
Astrid Neuckermans & Mieke Daems
De inrichting van je lokaal herbekijken…

27 Ouderbetrokkenheid in de kleuterschool
OUDERPARTICIPATIE
Lut Decoene, Sven De Jongh & Astrid Neuckermans

Ouderbetrokkenheid is in scholen een vaste waarde geworden. een goede samenwerking tussen ouders en school komt de kinderen ten goede. Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door; thuis blijft er vaak maar weinig tijd over om met hen bezig te zijn. Om ouders actief bij de school te betrekken, zorgt de school het best voor een gevarieerd aanbod, zodat de meeste ouders zich wel door iŽts aangesproken voelen. Sommigen zul je nooit bereiken, anderen zullen zich dan weer overvraagd voelen. Het is aan de ouders n de school om het juiste evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod.

30 Wannes gaat naar school

VOORBEREID NAAR SCHOOL
Kathleen Vandenput
Ieder kind heeft recht op onderwijs en op gelijke onderwijsstartkansen. De eerste ervaringen die een kleuter met de school heeft, kunnen zijn schoolloopbaan intens be•nvloeden. Vanuit dit besef heeft de werkgroep Kleuterparticipatie van het LOP (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen) Heusden-Zolder een proactieve en preventieve aanpak ontwikkeld.

32 De eerste kennismaking
dagboek van een peuter
An Van Meerbeek
Naar school gaan is een heel bijzondere stap in het jonge peuterleventje, niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en de peuterleidster. Elke keer is het opnieuw spannend … Elke peuter reageert immers anders!