Kleuters en ik — Jrg. 25 (juni / juli / augustus 2009) Nr. 4

1 “Juni 1981, vijf jaar na de geboorte van het ervaringsgericht onderwijs ….”
Redactioneel
Bart Declerq

2 Toen, nu en morgen …
25 JAAR KLEUTERS & IK
Rina Vandormael
‘Kleuters & Ik’viert zijn zilveren jubileum! Een prima reden om de schat aan materiaal in mijn boekenkast nog eens goed door te nemen! Ik koester deze rijke informatie. Wat een geschiedenis… Het begon in juni 1981 met jaargang 1, nummer 0. Ondertussen zitten we aan jaargang 25, plus drie jaargangen EGO-ECHO.

5 Hoe het klonk zowat dertig jaar geleden …
25 JAAR KLEUTERS & IK
Ferre Laevers
Even duiken in de archieven. Passages plukken uit e.g.o.-artikels van tussen 1978 en 1985. De sfeer opsnuiven van die pionierstijd en de vraag stellen: hoe klinkt dat vandaag? Zou ik dat ook nog zo verwoorden?

9 Jonge kinderen zijn onze toekomst!
KLEUTERONDERWIJS VAN DE TOEKOMST
Julia Moons
Het is fantastisch dat de kleuter vorig schooljaar een jaar heeft gekregen! Er zijn niet veel plaatsen in de wereld waar zoiets kan. Het wil minstens zeggen dat de kleuter en het kleuteronderwijs in Vlaanderen op een goed blaadje staan.

13 Twintig jaar ‘Kleuters & Ik’ was heerlijk om te doen. Maar genoeg!
25 JAAR ‘KLEUTERS & IK’
Luk Depondt
Terugblik van een ex-hoofdredacteur. Wij (Ferre Laevers en ikzelf) waren amper vijf jaar eerder in Hasselt van start gegaan met een groepje kleuterleidsters die meer kindgericht wilden werken. De term ‘EGKO'(ErvaringsGericht KleuterOnderwijs) begon hier en daar bekend (en soms berucht!) te geraken. Toen al was duidelijk: er zou een (nieuw) tijdschrift komen.

15 De kleuterleidster in cartoons
DOEKATERN
Verzameling cartoons met dank aan Marie-Paule van Houtte, Tine Vercruysse, Riske Lemmens, DaniĀ‘lle Roodhooft, Sabine De Meyer en Simon Spruyt.

19 Brede School in Vlaanderen en Brussel
PROJECT: BREDE SCHOOL
Marjan Engels
Sinds het schooljaar 2006-2007 volgt het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) gedurende drie schooljaren zeventien proefprojecten Brede School. De bedoeling hiervan is om succesfactoren en valkuilen voor de uitbouw van een Brede School in kaart te brengen.

24 Als het niet klikt… Werken aan positieve relaties
SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Ilse Aerden
In dit artikel wil Ilse Aerden wat dieper ingaan op het belang van de rol van de leerkracht voor de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen, het belang van de opbouw van een goede relatie. Het is geen volledig nieuw verhaal, maar vanuit de nieuwe GOK-cyclus is het belangrijk om het terug onder de aandacht te brengen.

30 Mag ik nog jarig blijven als we moeten opruimen?
HOEKEN: VERJAARDAG
Lut Aendekerk
In de werkwinkel ‘Hoeken om te groeien’op het congres EGO (april 2006) kon je een schat aan spelimpulsen, rekwisieten en scenario’s ontdekken die het spel in de huishoek rijker maken en nog meer diepgang geven. Het is de hoogste tijd om een aantal van die scenario’s in dit verjaardagsnummer aan bod te laten komen.

32 De eerste verjaardag
PEUTERPAGINA
An Van Meerbeek
“Wanneer is het mijn feest nu?” vraagt Robbe een paar keer. Robbe heeft al een paar peuterverjaardagen meegevierd in onze klas en hij kijkt erg uit naar ‘zijn’ feest. “Krijgt mijn Kikker dan ook een kroontje op zijn groen hoofd?” vraagt hij, terwijl hij glimlacht.

33 Zomercursus CEGO
Zomercursus CEGO van 19 t/m 21 augustus 2009 in Leuven (B). Meer info op www.cego.be