Kleuters en ik — Jrg. 24 (dec. 2007 / jan. / febr. 2008) Nr. 2

1 “Dit januarinummer beginnen we vanzelfsprekend met de beste wensen voor het nieuwe jaar – aan jullie en heel speciaal aan jullie kleuters, want het is nog steeds hun jaar!”
Redactioneel
Julia Moons

2 Aandacht voor lk kind: een hoogbegaafde peuter
HOOGBEGAAFDHEID
Mieke Daems
Het gevoel krijgen dat lk kind gevolgd wordt door de leerkracht en extra begeleiding krijgt waar nodig, wordt hoog ingeschat door ouders. Aandacht voor Žlk kind lijkt ook een logische zaak vanuit het gezichtspunt van ouders en houdt meteen een pleidooi in voor meer observaties in de klas. Immers, door observaties worden moeilijkheden bij kleuters vlugger opgemerkt en ‘juister’ ge•nterpreteerd. Wat dit kan betekenen voor kinderen, wordt duidelijk in het verhaal van Toon uit de peuterklas van An Van Meerbeek. Uit het verhaal blijkt ook dat bijzondere aandacht en extra begeleiding voor ‘de zwaksten’ gerust mag opengetrokken worden naar ‘kinderen die het moeilijk hebben’, zoals ook in het gelijke onderwijskansenbeleid wordt onderschreven.

8 Reflecties bij het verhaal van Toon
HOOGBEGAAFDHEID
Tessa Kieboom

10 “Mevrouw, dat zijn geen indianen, dat zijn Maya’s!”
MONDIALE VORMING
Claudine Derycke
Leen van Rentergem is verantwoordelijk voor Djapo Oost-Vlaanderen, een educatief centrum gespecialiseerd in mondiale vorming in het onderwijs. Ze probeert mondiale vorming te concretiseren vanuit haar eigen levens- en praktijkervaringen in Latijns-Amerika. Ze heeft in Costa Rica, Panama, Guatemala en Nicaragua jarenlang buiten een schoolse context met kleuters gewerkt. Ik had een geanimeerd en boeiend gesprek met deze vrouw, die met zeer veel gedrevenheid het Zuiden op een genuanceerde, positieve manier in deklas en in de school brengt.

13 “Hopla is blij, want ik ben jarig!”
PROJECT GEVOELENS
An van Meerbeek
Als voorloper voor de Doos vol gevoelens is er nu de Hopla-koffer. Die is er gekomen om jonge kinderen dichter te helpen komen bij wat in hen omgaat. Door gevoelens bij zichzelf n bij anderen te (h)erkennen, te benoemen en te onderscheiden krijgen peuters meer greep op hun ervaringen en beleving. Bezig zijn rond gevoelens kan ook in belangrijke mate preventief werken, zodat sociaalemotionele problemen minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. Als kinderen hun gevoelens leren uitdrukken en aan anderen leren meedelen, zullen ze minder vlug in ‘probleemgedrag’ vervallen als ze het op emotioneel vlak moeilijk krijgen. De Hopla-koffer biedt jonge kinderen heel wat aanknopingspunten om het over Hopla en over gevoelens te hebben.

16 Werken rond gevoelens bij peuters
DOEKATERN
Bart Declercq

19 Het Kleuterhoekenboek
MILIEUVERRIJKING
Karolien Vandevoordt
Gefascineerd door de leefwereld van de kleuter en gedreven in ons beroep als lerarenopleider wilden wij – een germaniste, een schoolpsychologe en een muziekpedagoge – de brede mogelijkheden van milieuverrijking in de kleuterklas verkennen. Met z’n drie‘n werkten we gedurende een jaar vakoverschrijdend samen. We bundelden onze creatieve hersenkronkels in het Kleuterhoekenboek, een bronnenboek vol verfrissende tips rond milieuverrijking, speels ge•llustreerd door Lies Slaets, een kleuterjuf met een bijzonder tekentalent.

22 Wachten op de baby…
PROJECT GEBOORTE
Heidi Martens
Jules woont al enkele jaren in de klas van juf Heidi en haar kleuters (3 en 4 jaar). Hij gaat elke dag bij een andere kleuter logeren en beleeft zo heel wat avonturen. Jules hoort er gewoon bij. In zijn dagboek kun je lezen wat hij bij de kleuters thuis zoal meemaakt… Dat wordt ge•llustreerd met tekeningen en foto’s. Zo komen we te weten dat er bij Lize een broertje of een zusje geboren zal worden en dat Hanne op haar adoptiebroer uit Ethiopi‘ wacht.

26 Met de klas op vakantie in Tunesi‘
MONDIALE VORMING
Shana Moermans
Een supervakantie in het mooie Tunesi‘ is maar een vliegtuigreis van ons verwijderd. En zeg nu zelf … welk vliegtuig houdt een gedreven juf van vier- en vijfjarige kleuters tegen om haar kinderen de ervaring van kleurrijke djellaba’s en sandalen te geven en hen te laten genieten van een zomers gevoel?

29 Oogjes open … zien … gezien!
TECHNOLOGIE
Leen Van Herck, Elke Proost, Nele Hens, Sofie Van Dun
Kleuters en technologie? Bij velen van jullie zal dat vragen oproepen. Is dit thema niet te moeilijk voor kleuters? Is het niet te groots om al op jonge leeftijd kennis mee te maken? Hoe integreer je dit onderwerp het best in je klaspraktijk?