Kleuters en ik — Jrg. 23 (sept. / okt. / nov. 2006) Nr. 1

1 “Het schooljaar voelt nog nieuw aan terwijl de natuur haar herfstkleuren al toont. ….”
Redactioneel
Julia Moons

2 Blijft Zwarte Piet slapen, ja of neen
SINTERKLAAS
Sonja Herits, Andrea Steensels
De Jan Rosier-school wordt nog voor een stuk gerenoveerd en uitgebreid. De eerste fase – de nieuwbouw – is al voltooid. De derde kleuterklas van juf Andrea en de twee eerste leerkaren van juf Maureen en juf Martine zijn tijdelijk ondergebracht in een gewezen politiekantoor.

9 ’t Is feest, ’t is feest!
FEESTVIEREN OP SCHOOL
Ludo Heylen
Feesten zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Het zijn vaak ankerpunten waar we naar uitkijken. De juf wordt er bijna dagelijks bij betrokken via haar enthousiaste verhalen. Maar hoe vieren we feest op school? Welke momenten zetten we in de kijker? Welke aanleidingen grijpen we aan om het gezellig te maken en samen met de kinderen te genieten?

12 Sinterklaasje, kom maar binnen … in de klas / een leidraad bij het kiezen van een geschikt sinterklaasboek voor je klas
SINTERKLAASVERHALEN
Rita Ghesquire
Enkele jaren terug publiceerde Rita Ghesquire een boek over de achtergronden van het sinterklaasverhaal. Reden genoeg om haar een aantal prangende vragen rond Sinterklaas te stellen.

16 Zo word je een hele Piet!
DOEKATERN
Vera Plessers

19 ‘Zie ginds komt de stoomboot…”
Elien Peeters
“Zie ginds komt de stoomboot” klinkt eind november al door de gangen van de school. Alle kinderen zijn dolenthousiast. De hele school is werkelijk in de ban van de ‘Sint en Piet’-hype. In enkele kleuterklassen worden er zelfs heuse projectjes rond georganiseerd. Iedereen leeft naar 6 december toe.

20 Suikerfeest en Sinterklaas
SUIKERFEEST
Kris Van den Broeck
De ramadan is voor moslims een van de belangrijkste gebeurtenissen van het religieuze jaar. Dat weerspiegelt zich ook op school. Een school als de onze, met hoofdzakelijk moslimkinderen, kan er dan ook niet aan voorbij. We hebben er doorheen de jaren rekening mee leren houden in onze planning van het schooljaar.

22 Op zoek naar…
HALLOWEEN
Andrea Steensels
De “Doos vol gevoelens” stond al van bij het schooljaar op de vensterbank in de babbelkajuit (de onthaalhoek). De kleuters waren helemaal niet nieuwsgierig naar wat erin zat. Ze bleef er maar staan, weken aan een stuk. Toen met de herfstvakantie het thema ‘Halloween’ zich aandiende, kwam het gevoel ‘bang zijn’ onder de aandacht.

25 Koken met kleuters
Nicole Boogers
Feest betekent ook hapjes. Als we daar even bij stilstaan zien we dat kinderen gemiddeld dertig tot vijftig procent minder groente en fruit eten dan wordt aanbevolen. EŽn op de acht kinderen is te dik.

27 Poppen zoals wij / een pop als vriendje in de groep
Wendy Doeleman
“Poppen zoals wij”
is in de jaren negentig in de Verenigde Staten onder de naam “Persona Dolls” ontwikkeld. Bureau Mutant heeft de methodiek voor de Nederlandse situatie bewerkt. Deze methodiek is bedoeld voor voor het kleuteronderwijs en voor kinderdagverblijven. Een of meer poppen – elk met een eigen naam, karakter en verhaal – komen tijdens het kringgesprek geregeld op bezoek. De leidster vertelt iedere keer een kort verhaal over iets wat de pop heeft meegemaakt.

29 Doorbreek de muur en verruim je grenzen
Lut Aendekerk
In twee gebouwen met telkens vier klassen waren er twee lokalen op overschot. Die grensden aan onze klasjes en waren geleidelijk volgestouwd geraakt met onder andere allerlei afgeschreven materiaal. We stelden voor om deze lokalen leeg te maken en de tussenmuren eruit te halen, maar blijkbaar liet de constructie dat niet toe. Toch bleef het idee in ons hoofd spelen en de nood aan ruimte werd alsmaar groter: we zaten met minstens vijfentwintig kleuters opeengepakt in een klein lokaaltje terwijl er net daarnaast een ruimte was waar niets mee gebeurde!

31 De autohoek op het verlanglijstje
Onze autohoek bestond uit twee dozen: eentje voor de kleine auto-tjes en de andere voor de grotere spullen, zoals kranen, een vliegtuig, vrachtwagens en de automat. We hadden ook een garage.

32 Zomercursus 2006 / voor de 7de maal vinden EGO-leerkrachten elkaar in Leuven
Bert Vermeersch