Kleuters en ik — Jrg. 23 (maart / april / mei 2007) Nr. 3

Thema: KINDEROPVANG

1 “Het is bijna zover! “
Redactioneel
Julia Moons
“Het is bijna zover! Na de papieren en de digitale versie op cd-rom is voor het volgend schooljaar ons volledig vernieuwde Kindvolgsysteem Digit (voor de hele basisschool) op het net beschikbaar ….”

2 Het procesgericht kindvolgsysteem: digitaal op het net!
KINDVOLGSYSTEEM DIGITAAL
Annelies CrabbŽ
Een kindvolgsysteem is een onmisbare schakel geworden in het werken aan zorgverbreding. Dit instrument helpt de leerkracht om op een systematische manier een beeld te krijgen van ‡lle kinderen in de klas.

7 Hoeken om te groeien / “De huishoek”
HOEKEN
Bea Plessers, Rina Vandormael
Als we kijken naar het spel in de hoeken, zien we dat kinderen spelen, intens bezig zijn, maar ook rommelen en vlinderen… De betrokkenheid is vaak laag en de kleuters komen niet altijd tot ‘echt spelen’ en zeker niet tot ‘samen spelen’.

11 Rouw en verlies / “Het kind moet voelen dat het tegenover iemand staat die ook weet wat pijn en verdriet is.
VERLIES
Luk Depondt
Claire Vanden Abbeele is kunstenares, dichter, hulpverlener en auteur van tal van boeken. Een van de kernthema’s binnen dit alles is ‘verlies en rouw’. Hieronder enkele impressies uit een gesprek met haar.

15 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
DOEKATERN
Vera Plessers

19 Marlies is ontroostbaar / Kleuters en de confrontatie met de dood
VERLIESERVARING
Erik Verliefde

Marlies is ontroostbaar. Ze heeft zich opgesloten op haar kamertje. Ze zit op haar hurken, weggedoken in een hoekje. Haar gezicht is nat van de tranen.

22 De kwaliteit van kinderopvang in Vlaanderen / De eerste conclusies van een grootschalig onderzoek met het ZiKo-instrument
KINDEROPVANG
Bart Declercq
De opvatting dat kinderopvang een noodzakelijk kwaad is om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt, behoort meer en meer tot het verleden. De opvang is een volwaardig opvoedingsmilieu geworden, naast het gezin en de school.

26 ZiKo is de max! / Kijken door de ogen van een kind
KINDEROPVANG PRAKTIJKVERHAAL
Marina De Greef, Bart Declercq
Bij een vorige inspectie van Kind & Gezin kregen we de opmerking dat de kinderen te weinig vanuit zichzelf speelden en dat de activiteiten te veel gestuurd werden door impulsen en initiatieven van de begeleidsters. Dat was voor ons de aanleiding om met het ZiKo aan de slag te gaan.

28 Verscheidenheid troef binnen kinderdagverblijven / Een beschrijving van vier profielen
KINDEROPVANG
Bart Declercq
Kinderopvang is, naast het gezin, een volwaardig opvoedingsmilieu geworden voor kinderen tot drie jaar. Beide ouders die uit werken gaan, grootouders die zelf nog beroepsactief zijn, een grotere mobiliteit van gezinnen, een kleiner familiaal netwerk, de vraag naar flexibiliteit … allemaal redenen die ertoe hebben bijgedragen dat vandaag de dag bijna 60% van de kinderen jonger dan drie jaar regelmatig gebruik maakt van kinderopvang.

32 Signalementen
signalement