Kleuters en ik — Jrg. 23 (juni / juli / aug. 2007) Nr. 4

Thema: BUITENSPEL

1 “Terwijl we hier nog nagenieten van …..”
Redactioneel
Julia Moons
“Terwijl we hier nog nagenieten van het bezoek van prins Filip en prinses Mathilde aan het CEGO op 9 maart, verschijnt het laatste nummer van deze jaargang.”

2 CEGO krijgt prinselijk bezoek
Vrijdag 9 maart hebben prins Filip en prinses Mathilde een bezoek gebracht aan het CEGO. “Het betekent een erkenning voor onze inspanningen en resultaten van de afgelopen dertig jaar.”

4 Hoe vrij willen we het buitenspel?
BUITENSPEL
Greet Caminada
‘Laten we alsjeblieft het buitenspel vrij laten, de kleuters moeten tegenwoordig al zoveel!’ Een veel gehoorde kreet. Maar wat is vrij en waarom besteden leerkrachten in de onderbouw eigenlijk zoveel tijd aan het buitenspel? Doen ze dat om de kinderen (en zichzelf) even rust te gunnen? Of biedt de speelplaats juist specifieke mogelijkheden om de brede ontwikkeling te stimuleren?

8 Gluren bij de buren
BUITENSPEL
Klara Schlšmer
Een stimulerende leeromgeving is een absolute vereiste opdat kinderen hun wereld actief en intensief kunnen verkennen. In de meeste kleuterscholen zijn daarvoor heel wat mogelijkheden aanwezig. Alle ruimten kunnen worden benut: de groepslokalen, de gangen, kleine bijlokalen, de keuken, de knutselruimte, de gymzaal en daarnaast de vaak grote en afwisselingrijke buitenomgeving.

11 Jouw buitenruimte en buitenspel onder de loep
Mieke Daems
In het minidossier over kinderopvang in het vorige nummer van Kleuters & Ik verwezen we naar het ZiKi: het Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang. Dit instrument geeft begeleiders in de kinderopvang de kans om via een scanning van welbevinden en betrokkenheid uitspraken te doen over wat goed gaat en wat aandachtspunten zijn binnen hun voorziening. Ze krijgen m.a.w. feedback over de kwaliteit van hun opvang.

15 Speelgoedkoffers
DOEKATERN
Inne Jackers

19 Buitenschools buitenspel
Astrid Neuckermans
Buitenspel hoeft zich uiteraard niet te beperken tot het spel op de speelplaats. Er zijn tal van mogelijkheden om met de kinderen ook eens buiten de schoolmuren te treden. Voor een dagje aan zee, naar het bos, in het dorp … vind je altijd wel een aantal ouders die je willen begeleiden. De kinderen doen daar zoveel meer Žn andere ervaringen op dan binnen de schoolmuren.

22 Joepie, het regent!
BUITENSPEL
Astrid Neuckermans
Een koude, donkere, regenachtige dag in december … Net vandaag had ik een bewegingsles buiten gepland. Ik bedenk wat ik met de kleuters in de plaats zal gaan doen. Rustig in de hoeken spelen? Wat relaxatie binnen?

24 Omdat kinder-spel voor ons geen kinderspel is!
BUITENSPEL
Bart Declercq en Anja Verhoeven
Pesten op de speelplaats aanpakken en een goeddraaiende speelplaatswerking opzetten waren de belangrijkste doelstellingen van het schooloverkoepelende project ‘Naar een vertrouwd en veilig schoolklimaat’, dat in 2000 van start ging. Intussen staan we zeven jaar verder en stellen we vast dat de speelkoffers, aanvankelijk een van de vele initiatieven om het pestgedrag in te dijken, een heel eigen leven zijn gaan leiden.

27 Het spel binnen uitbreiden naar buiten / “Voor kleuters is buitenspel van essentieel belang”
Vera Plessers
“Een goed ingerichte speelplaats prikkelt kleuters om allerlei nieuwe ervaringen op te doen en om nieuwe vaardigheden te leren. Buitenspel geeft kleuters kansen om ervaringen op te doen rond spel, beweging en het zintuiglijke waarnemen.”

30 Project Wardje
TECHNOLOGIE
Stefanie Driesen
Dit project is leuk, leerrijk en boeiend en brengt een grote waaier van mogelijkheden mee naar de kleuterklas. Het bestaat uit een boek en een werkmap met heel duidelijke en bruikbare opdrachtkaarten.

32 De navormingsbrochure is klaar!
VORMINGSAANBOD
Ook dit jaar is het aanbod voor kleuterleidsters zeer ruim. Naast de succesvolle gekende sessies worden twee nieuwe thema’s aangeboden. Voor peuterleidsters is er de Hoplakoffer om sociale competenties van peuters te stimuleren. Daarnaast besteden we aandacht aan het probleem agressie bij jonge kinderen.