Kleuters en ik — Jrg. 21 (nov. / dec. 2004 / jan. 2005) Nr. 2

1 Redactioneel
In heel wat landen gaan kinderen pas naar school als ze vier jaar of ouder zijn. In Vlaanderen is de instapleeftijd ….

2 De groei naar zelfstandigheid
HECHTING
Erik Verliefde
Hechting wordt gekaderd in de groei naar autonomie die elk kind doormaakt. Een aantal ontwikkelingen zoals de taalontwikkeling, zijn vrij rechtlijnig. Door leeftijd en stimulatie wordt de taal elke dag rijper en verfijnder. De ontwikkeling naar een zelfstandig wezen kent echter niet zo’n rechtlijnig verloop. Het is niet zo dat een kind vanaf de geboorte elke dag een stuk zelfstandiger wordt. Op een aantal momenten in de ontwikkeling wordt het tijdens zijn groei naar autonomie juist afhankelijker van de anderen.

6 Gretel Kapoen!
WELBEVINDEN
Ilse Aerden
Onze Gretel is een wolk van een kind, vrolijk en vol levenslust. Soms wel wat druk, maar dat is niet erg. Ze staat open voor alles wat in haar omgeving gebeurt. Eerst even op afstand kijken… Wat gebeurt er hier? Wat doen die anderen? Waar is mama of papa? En dan: Dit wil ik ook! Ze geeft zich volledig over aan haar spel. “Het gaat goed in de klas”, zegt de juf ons na enkele dagen school. En Gretel gaat ook graag.

8 Tips bij het invullen van het kindvolgsysteem in een peuterklas
KINDVOLGSYSTEEM
Kris Van den Broeck
“Ze zijn nog te klein, mijn peuters. Ze veranderen elke dag. Hun verdriet zit in de weg van hun verdere ontwikkeling. Ze zijn nog niet taalvaardig genoeg. In november moet ik de kinderen een eerste keer scoren op welbevinden en betrokkenheid, maar sommigen komen dan maar pas naar school…”

10 ‘Altijd feest als Jules met iemand mee naar huis mag’
TAAL
Kris Van den Broeck
‘Dag Jules’ is een totaalpakket voor taalactivering in de peuter- en eerste kleuterklas. Het bestaat uit een grote knuffelpop met extra kledij, praatplaten, vertelprenten rond verschillende thema’s, kleine kartonboekjes en een cd met liedjes. De boekjes en de cd zijn voortdurend aanwezig in mijn boeken- en luisterhoek.

12 Juf tussen culturen
GEVOELENS
Kris Van den Broeck
Wat volgt, is een verhaal van zoeken en wroeten en worstelen. Zoeken naar hoe ik kan werken rond gevoelens bij heel jonge kinderen die bovendien anderstalig zijn en opgroeien in een kansarme buurt, vol lawaai en geweld. Het is het verhaal van een zoektocht die vertrekt bij ‘Hoe maak ik contact met hen?’ en gaat over ‘Hoe laat ik hen zien dat ze met elke emotie welkom zijn?’ tot ‘Hoe maak ik hen wat weerbaarder met woorden en gebaren, zonder in geweld te vervallen?’

15 Op de tast…
DOEKATERN
Bart Declercq

20 Voor het eerst naar school
VAN KINDERDAGVERBLIJF NAAR SCHOOL
Karin Eeckhout
In Vlaanderen kunnen tussen 0 en 3 jaar terecht in de voorschoolse opvang. Eens ze de leeftijd van 2,5 hebben bereikt, zijn ze welkom op school. Erg jong toch voor zo’n grote stap. De overgang van thuis of van de opvang naar school loopt dan ook niet altijd van een leien dakje.

24 Peuters en muzische vaardigheden
EXPERIMENTEREN
Kris Van den Broeck
Het is algemeen bekend dat kinderen, vooral peuters en de jongste kleuters, al doende leren. Door veelvuldig een grote verscheidenheid van materialen te manipuleren, ontdekken ze de logica achter fysische wetten, leren ze omgaan met wat hun omgeving hen biedt, worden ze in contact gebracht met zichzelf en met elkaar en verruimt hun kijk op de wereld. Een open vizier, verwondering, ontdekken, uitproberen, experimenteren, onderzoeken… het zijn begrippen die uitstekend bij een kind van twee‘nhalf passen.

30 En strooi wat lekkers in een of ander boek
PRENTENBOEKEN
Peter Van Achteren
Elders in dit nummer kon u al kennismaken met Kapoen, het leuke en ondeugende hondje dat aan de hersenspinsels van de zusjes Suana en Ise Verelst ontsproot. Zopas verscheen van dit schrijvers- en tekenaarsduo een nieuw verhaal: Kapoen, OPSTAAN!

32 Jij en wij
REFLECTIE
Laurence, Pascale
en Rita

Gedicht van 3 kinderverzorgsters, naar aanleiding van een opdracht iets te maken wat voor hen ‘welbevinden’ of ‘betrokkenheid’ uitdrukt …