Kleuters en ik — Jrg. 21 (aug. / sept. / okt. 2004) Nr. 1

1 Redactioneel
Julia Moons

2 Ervaringsgericht onderwijs als antwoord
REFLECTIE
Enkele bedenkingen op een rij

6 Kijken naar welbevinden en betrokkenheid in kinderopvang
PEUTERS
Een woordje uitleg bij het ontwikkelde zelfevaluatie-instrument, ge•llustreerd aan de hand van een praktijkverhaal uit een kinderdagverblijf

10 Een kast vol beweging
BEWEGEN
10 bruggen om levensgroot na te bouwen

14 ’t Was een fantastische zomer…
ZOMERCURSUS 2004

15 Een Europese bewegingshoek!
DOEKATERN

19 Ik wil wel, maar ik durf niet…
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Het verhaal van Brecht. Al bij het eerste contact tijdens de onthaalnamiddag merk ik dat Brecht zich emotioneel niet zo goed voelt. Hij blijft dicht bij zijn mama, durft mij niet aan te kijken. Op een uitnodiging om de klas te verkennen, gaat hij niet in.

22 Ervaringsgericht leiding geven
LEIDING GEVEN
In dit artikel word je meegenomen in het verhaal van Leen, een kleuterleidster. Ze werkt al 19 jaar met hart en ziel bij – vooral – de jongste kleuters. Ze is nieuwsgierig en gedreven, altijd op zoek naar mogelijkheden om haar klaspraktijk te verrijken en te verdiepen. Ook in het schoolteam neemt ze spontaan verantwoordelijkheden op. Op zoek naar uitdagingen kiest Leen uiteindelijk voor de taak van directie in een autonome school.

26 Kleuters zijn auteur en illustrator van hun eigen boek
BOEKEN MAKEN
Gecorrigeerde versie van het artikel van Lieve Verheyden te downloaden via http://www.cego.be, onderaan de pagina: BOEKEN LEERMIDDELEN / Basisonderwijs / Tijdschrift Kleuters & Ik

32 Kinderboekenrubriek
KINDERBOEK
– Meneer Papier gaat uit wandelen
– Meneer Big en de wijde wereld
– Pluk redt de dieren
– Echte kerels