Kinderwijz — winter 2016

02 Soms ligt de oplossing voor de hand

06 De boot van Rawat

10 Lijden mijn kind en ik aan nomofobie en infobesitas?

14 Recensies

16 Van spelend kind naar masker

22 Versterken door samenwerken en verbinden

26 Het Neurosequentieel model van Bruce Perry in de praktijk

29 Rubriek hoogbegaafdheid
Begrip en verbondenheid door wederkerigheid in de communicatie

35 Rubriek hooggevoeligheid
De mogelijkheden en uitdagingen van hooggevoelige kinderen

41 Rubriek beelddenken
Toetsstress bij beelddenkers