Kinderwijz — winter 2015

02 Uit de praktijk van…

04 ‘Ons doel is verwondering in de ogen van de kinderen’

07 Column
Sylvia Roosendaal

08 Schep een blauwe zone voor je kind
Ben Daeter
Hoe kun je als ouder een zo gunstig mogelijke omgeving voor je kind scheppen? Die vraag is niet nieuw, en er zijn ook al talrijke antwoorden op gegeven. Vanuit de ‘blue zone’-gedachte is hier meer eenheid in aan te brengen. Blue zones zijn gebieden in de wereld waar veel mensen de leeftijd van honderd bereiken of waar het sterftepercentage op middelbare leeftijd het laagst is. De mensen leven er langer, gezonder en gelukkiger.

12 Boekrecensies

14 Ouderschapstheorie voor de kindercoachpraktijk

18 Beelddenkers hebben veel kwaliteiten
Tineke Verdoes
In dit artikel wordt verteld dat we allemaal worden geboren als beelddenker. Als baby hebben we immers geen gesproken of geschreven taal. Kinderen hebben beelden nodig om taal te leren. Ouders wijzen in de peuterfase van alles en nog wat aan. Op deze manier leren kinderen beeld aan taal te koppelen. Een kleuter kan zelf een plaatje voor zich zien en is in staat om er het bijpassende woord aan te verbinden. Zo leert een jong kind praten en in woorden denken. De meeste kinderen gaan als ze ouder worden steeds meer in taal denken: ze worden taaldenkers. Maar bij sommige mensen gaat het anders. Zij blijven primair in beelden denken en zoeken dan de taal erbij. We noemen hen beelddenkers.

22 Zo haal je het beste in hem naar boven

25 Column
Charlotte Visch

25 ‘Mam, mag ik nog een snoepje?’

28 Niet over, maar met kinderen praten…
Interview met klinisch psycholoog Dawn Huebner. Zij leert kinderen en hun ouders hoe ze hun gedrag stap voor stap kunnen veranderen. Haar zelfhulpboeken zijn vertaald in twaalf talen en zijn populair bij kinderen, ouders en therapeuten over de hele wereld.

32 Met epilepsie vallen er gaten in je leven
Maria Beks
Epilepsie is een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Signalen die door de zintuigen worden opgevangen krijgen hun betekenis in het brein. Wanneer er in de hersenen sprake is van een epileptische ontregeling, wordt de verwerking van de signalen verstoord en wordt de informatie niet correct of helemaal niet verwerkt. Uit onderzoek is bekend dat een kind met epilepsie vaak, maar niet altijd, een vertraagde informatieverwerking heeft.

38 Humor helpt om problemen draaglijk te maken

41 Rubriek Hooggevoelig: Leeproblemen door overprikkeling… of juist andersom 

48 Rubriek Hooggevoelig: (Hoog)gevoelig kinderen in de kinderopvang

54 Rubriek buitenland: Bantaba onder de mangoboom

58 Rubriek onderwijs: ‘Ieder kind is uniek’

62 Rubriek Autisme: Van ijskastmoeder naar uitlegmoeder