Kinderwijz — januari/februari 2013

Thema: Grensoverschrijdend gedrag

02 Logischerwijz
Jeannette Bakker-Stam: Met je hoofd in de lucht en je voeten op de aarde

04 Column
Uit de praktijk van de kindertherapeut

06 Waar ligt de grens tussen gezond en ongezond seksueel gedrag?

10 Jarenlange strijd voor rechtsherstel na valse beschuldiging van zedenmisbruik

12 Schijn bedriegt

16 Meldcode kindermishandeling

19 Column
Peter te Riele

20 Compacten + verrijken = garantie voor succes?

22 Kinderen met grensoverschrijdend gedrag kunnen leren om grenzen te respecteren

26 Logopedie en zintuiglijke informatieverwerking

29 Boekrecensies

30 Een handreiking van kinderen
Pesten

32 Haal meer uit je praktijk met social media

35 Kokenderwijz

36 Wereldschool en IVIO@School bieden passend onderwijs op afstand

40 Seksueel grensoverschrijdend gedrag van twee vrienden

42 Is chippen de oplossing?

45 De Fakkel