Kinderwijz — herfst 2015

02 Uit de praktijk van…

04 Schrijftherapie voor kinderen
GZ-psycholoog Sacha Lucassen vertelt in een interview over de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Zij ontwikkelde samen met Saskia van der Oord het behandelprotocol WRITEjunior, een schrijftherapie voor kinderen met een posttraumatische stressstoornis.

08 Alles wat je aandacht geeft, groeit

10 Het zit allemaal tussen je oren! Of toch niet?

13 Column
Charlotte Visch

14 De leerkuil

16 Gun kinderen hun eigen label
Bijdrage van Liesbeth Hop. Zij vertelt in haar artikel dat het mooi is dat alle kinderen op elkaar lijken maar toch ook allemaal anders zijn. Toch staat de diversiteit onder kinderen onder druk. De charme van het ‘anders zijn’ lijkt bijna geheel te zijn verdwenen in een maatschappij waarin alles wordt gemeten en vergeleken. Het levert kinderen al snel een label op, waardoor hun eigenheid naar de achtergrond verdwijnt. Hoe zorgen wij dat onze kinderen toch worden wie zij zijn?

20 Boek en spelrecensies

23 Column
Erienne van der Veen

24 Wat bedoelt mijn moeder?
interview met GZ-psycholoog Liesbeth Groenhuijsen over kinderen die een moeder hebben met een borderline-persoonlijkheidsstoornis.

28 Jongens in hun kracht

32 In verbinding opvoeden

36 COACHEE!-spel De basics van emotieregulatie

40 Column
Sylvia Roosendaal

41 Rubriek Autisme: autismevriendelijk onderwijs

48 Rubriek Hoogbegaafd: We hebben onze Daniël weer terug

54 Rubriek Hooggevoelig: Schaamte op het schoolplein

58 Rubriek onderwijs: Help, de kleuterjuf verdwijnt!
Jack Provily schrijft over de kleuterjuf die aan het verdwijnen is. Het is dit jaar exact dertig jaar geleden dat de Wet op het Basisonderwijs in werking trad. Hierdoor verdwenen de kleuterschool en de lagere school, en was de basisschool een feit. De bedoeling was om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school zo klein mogelijk te maken voor de kinderen. Tevens zorgde de nieuwe wet ervoor dat de opleiding voor kleuterleidsters (de KLOS) werd opgeheven en samen met de Pedagogische Academie (de voormalige kweekschool) in 1985 opging in de pabo. Nu, na ruim dertig jaar, zijn de laatste leerkrachten die opgeleid zijn aan de KLOS afscheid aan het nemen. Wat betekent dit voor het onderwijs en voor het jonge kind?

62 Rubriek buitenland: Geven is dubbel zegen