Kinderopvang — Jrg. 31 (oktober 2021) nr. 10

04 Kort en krachtig

08 Hoe breng ik weer harmonie op de peutergroep?

10 ‘Nee, jij moet je bek houden? ‘
Omgaan met conflicten en agressie

13 Puntje van Pont

14 In dialoog met de pedagoog

15 Column
Van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti

16 Hou de bso boeiend, ook voor tieners

19 Ouders aan het woord

20 Serie Creativiteit
Een interview met de atelierpedagoog

26 BSO in een klaslokaal #hoedan?

29 Mijn locatie

30 Timemanagement in de kinderopvang

32 Kids Actief
Speelgoed, maar dan anders

34 Kids Actief 8+
Digiboek

35 Kinderboeken

36 Serie
Kinderen die je bijblijven

38 Gespot

39 Colofon